Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Logika hierarchie kódů SHN

Rozšíření European Location Framwork (ELF) přináší do INSPIRE tématu Územní správní jednotky nový atribut SHN Code, používaný v rámci produktu EuroBoundaryMap poskytovaném EuroGeographics. Tento kód je využíván k rozlišení úrovně členění správních jednotek a odpovídá národním územně správním kódům definovaným národními mapovacími agenturami. Na jeho základě je možné jednoznačně určit úroveň hierarchického členění jednotky. Česká republika má čtyři úrovně členění (viz tabulka) a SHN kód vychází z označení nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS) a místních samosprávních jednotek (LAU). V dvanáctimístném kódu jsou první dva znaky vyplněny dvoupísmenným kódem státu podle normy ISO 3166. Další tři znaky jsou vyčleněny pro třímístný identifikátor VÚSC v souladu s označením NUTS3. Jeden znak označuje okres v rámci kraje a odpovídá identifikátoru okresu jako jednotky LAU1. Posledních šest znaků odpovídá kódu obce. Kód má vždy dvanáct znaků, v případě hierarchicky vyšších jednotek je zbytek doplněn nulami.
 
Příklady:
CZ0000000000 – Česká republika
CZ0200000000 – Středočeský kraj
CZ020B000000 – okres Příbram
CZ020B541281 – obec Sedlčany

kody_SHN.PNG

 

SHN Codes hierarchy logic
 
European Location Network extension for Administrative Units uses SHN Codes to determine hierarchical level of administrative units. It is originally used within EuroBoundaryMap provided by EuroGeographics. SHN Code corresponds to the national administrative code as defined by NMCAs. Czech Republic has four hierarchy levels (as seen in the table above). Code follows the identifiers of NUTS3, LAU1 and LAU2. Code has 12 digits distributed as follows:
 
Position 1 - 2 =  2 digits (ICC - International country code) as defined in the ISO 3166
Position 3 - 5 = last three digits of NUTS3
Position 6 = last digit of LAU1
Position 7 - 12 = 6 digits (LAU2)
 
Remaining digits are filled with 0s, as seen in examples below:
CZ0000000000 – Czech Republic
CZ0200000000 – Central Bohemian Region
CZ020B000000 – Příbram district
CZ020B541281 – municipality Sedlčany