Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
od 1. 1. 2018

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pro oblast podrobných bodů i pro práce vyžadující přesnost PPBP bez územního omezení.
 

 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1801.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000,
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1710.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,028 m (mp = 0,036 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Transformační knihovna  ETJTZU 2018 (instalační verze 2017-12-20), která je součástí transformačního programu ETJTZU 2018 (od téže instalační verze) vyvinutého Zeměměřickým úřadem a všech dalších transformačních služeb na geoportálu ČÚZK v gesci Zeměměřického úřadu.
 2. Transformační modul (knihovna) GSProj.dll verze 1.0.2018.2, který je součástí programového vybavení mapového serveru Marushka® (od verze 4.2.4.16), desk top editorů MarushkaDesign (od verze 4.2.4.16), GeoStoreV6 (od verze 6.8.9), produktů InspireGmlCmd pro exporty datových sad pro INSPIRE(od verze 4.2.4.16) a IsknExp služby zrcadlení databáze do file cache pro účely nahlížení do KN (od verze 4.2.4.16) a programu etrsjtsk.exe (od verze 6.8.9), který slouží pro transformace mračen bodů. Modul je dodáván firmou GEOVAP, spol. s r.o.
 3. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1, 2 a 3 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1710).
 4. Transformační modul ETRS-2-JTSK_1710 verze 1.0 vyvinutý panem Jakubem Noskem pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 5. Program GeoPol/Survey verze 2018.1 vyvinutý Ing. Ladislavem Fofonkou a distribuovaný svým autorem a firmou GPlus, s. r. o.
 6. Transformační program Krovak 2018 verze 1.0.1.9 dodávaný firmou Geovap, spol. s r.o.
 7. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o. Při použití programu musí být voleno nastavení: zóna Krovak_2018, soubor rovinné dotransformace KG2018 a model geoidu CR2005.
 8. Transformační modul JTSK-2018 (Krovak), který je součástí programů X-PAD Survey (od verze 3.5.500), X-PAD Construction (od verze 3.5.500), X-PAD Office Fusion (od verze 4.1.000), X-PAD Ultimate Survey (od verze 4.0.0) a X-PAD Ultimate Build (od verze 4.0.0).  Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o., k aparaturám GEOMAX pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 9. Program Groma verze 12.1 a 12.2 dodávaný firmou GEOLINE, spol. s r.o.
 10. Program Leica Geo Office verze 8.18.2, 8.3 a 8.4 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 11. Program Leica SmartWorx Viva verze 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.034.50, 4.51, 4.60, 5.00, 5.02, 5.05, 5.50, 5.60, 5.61, 5.706.00, 6.03, 6.046.13, 6.16, 7.00, 7.02, 7.50, 7.518.00 a 8.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 12. Program Leica SmartWorx I verze 8.10, 8.11, 8.12, 8.50, 8.558.56, 8.71, 9.01, 9.02 a 9.03 dodávaný firmou GEFOS a.s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 13. Program Leica Infinity verze 1.2.01.2.1, 1.3.0, 1.3.1, 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.3.2, 2.4.0, 2.4.1, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.0, 3.2.0, 3.2.1 a 3.3.0 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 14. Program Leica Captivate verze 1.20, 1.21, 1.30, 2.00, 2.03, 2.04, 2.10, 2.13, 2.20, 2.30, 3.00, 3.02, 3.20, 3.50, 3.51, 3.60, 3.70, 3.71, 4.10, 4.12 a 4.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 15. Program GeusTrans 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEUS ware s.r.o. pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK.
 16. Transformační modul Czechia-Krovak 2018 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools, Topcon LINK od jejich verze 8.2 (shodně pro všechny tři programy) a Magnet FieldMagnet Office Tools od jejich verze 1.1.1 (shodně pro oba programy). Při použití programů musí být voleno nastavení: projekce Czechia-Krovak_2018, systém S_JTSK05 a model geoidu CR-2005_v1005.
 17. Program ETRF2KRO2018 verze 3.0 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. Program je také implementován do programu Geolink (od jeho verze 2.3) Při použití programu musí být vybrána volba: verze převodu etrf jtsk_v1710.
 18. Transformační modul S-JTSK (GK2018), který je součástí programů Tracy (od verze 2.4.0), TRIUMPH-VS (od verze 1.10.800), J-Field (od verze 2.1.0.25), Justin Link (od verze 2.123.162.17), Justin (od verze 2.123.161.53), GIODIS (od verze 1.7.14.1606), JAVAD Mobile Tools (Android) (od verze 3.3.0) a JAVAD Mobile Tools (iPhone, iPad) (od verze 3.0). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD pro zpřesněnou globání transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 19. Transformační modul GNSS-JTSK 2018 verze 1.0. Modul je dodáván firmou GEPRO spol. s r. o., a je součástí programů Kokeš (od verze 13.70), MISYS (od verze 13.70) a PROLAND (od verze 13.70).
 20. Program  SurvCE verze 5.90.75, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05 a 6.06 vytvořený firmou Carlson Software, Inc., pro jednosměrnou transformaci z ETRS89   do S-JTSK. Program je dodáván firmami GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., geoobchod, s. r. o., Geoteam, s. r. o., GEUS ware s. r. o., Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek), Mensuro s. r. o., a Satlab Geosolutions s. r. o. k aparaturám Altus, Ashtech, CHC, Magellan, Satlab, South, Spectra Precision a Stonex. Při použití verze 5.90.75 musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK(GRID), při použití vyšších verzí musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK-1710(GRID).
 21. Program GeoRW5 2018 verze 1.0, vytvořený Ing. Karlem Machem, Ph.D. pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.
 22. Transformační moduly (knihovny) ViDevTransf.VUGTK.dll verze 2.0.2018.12 a ViDevTransf.QHeight.dll verze 2.0.2018.12, které jsou součástí aplikace LASTransf.exe (od verze 2.0.2018.12). Aplikace byla vyvinuta Ing. Radomírem Kopeckým – ViDev pro zpřesněnou globální transformaci mezi systémy ETRS89(ETRF2000) v zobrazení UTM (33N a 34N) a S-JTSK a je určena k obousměrné transformaci souborů ve formátu LAS (LIDAR Data Exchange File).
 23. Program LandStar 7 verze 7.3.1 vytvořený firmou CHC Navigation. Program je v ČR dodáván firmou  Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek).
 24. Transformační knihovna  ETJTZU 2019 (instalační verze 2019-10-01), která je součástí transformačního programu ETJTZU 2019 (od téže instalační verze) vyvinutého Zeměměřickým úřadem a všech dalších transformačních služeb na geoportálu ČÚZK v gesci Zeměměřického úřadu.
 25. Program GeoPro field verze 2.1.1, 3.0 a 3.0.1 vytvořený firmou SOKKIA. Program je v ČR dodávaný firmou 3gon Positioning s.r.o. a při jeho použití musí být vybrána projekce Czechia-Krovak_2018 a model geoidu CR-2005_v1005.
 26. Transformační modul (knihovna) ProjectionEngine verze 2020.1, který je součástí aplikace LASTransform (od verze 2020.1). Aplikace byla vyvinuta Ing. Davidem Káňou, Ph.D. pro zpřesněnou globální transformaci mezi systémy ETRS89(ETRF2000) v zobrazení UTM (33N a 34N) a S-JTSK a je určena k obousměrné transformaci souborů bodových mračen ve formátu LAS (LIDAR Data Exchange File).

Datum poslední aktualizace: 21.04.2020

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

15.06.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2020) je k dispozici ke stažení.

15.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/ka.