Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
od 1. 1. 2018

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pro oblast podrobných bodů i pro práce vyžadující přesnost PPBP bez územního omezení.
 

 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1801.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000,
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1710.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,028 m (mp = 0,036 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Transformační knihovna  ETJTZU 2018 (instalační verze 2017-12-20), která je součástí transformačního programu ETJTZU 2018 (od téže instalační verze) vyvinutého Zeměměřickým úřadem a všech dalších transformačních služeb na geoportálu ČÚZK v gesci Zeměměřického úřadu.
 2. Transformační modul (knihovna) GSProj.dll verze 1.0.2018.2, který je součástí programového vybavení mapového serveru Marushka® (od verze 4.2.4.16), desk top editorů MarushkaDesign (od verze 4.2.4.16), GeoStoreV6 (od verze 6.8.9), produktů InspireGmlCmd pro exporty datových sad pro INSPIRE(od verze 4.2.4.16) a IsknExp služby zrcadlení databáze do file cache pro účely nahlížení do KN (od verze 4.2.4.16) a programu etrsjtsk.exe (od verze 6.8.9), který slouží pro transformace mračen bodů. Modul je dodáván firmou GEOVAP, spol. s r.o.
 3. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1, 2 a 3 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1710).
 4. Transformační modul ETRS-2-JTSK_1710 verze 1.0 vyvinutý panem Jakubem Noskem pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 5. Program GeoPol/Survey verze 2018.1 vyvinutý Ing. Ladislavem Fofonkou a distribuovaný svým autorem a firmou GPlus, s. r. o.
 6. Transformační program Krovak 2018 verze 1.0.1.9 dodávaný firmou Geovap, spol. s r.o.
 7. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o. Při použití programu musí být voleno nastavení: zóna Krovak_2018, soubor rovinné dotransformace KG2018 a model geoidu CR2005.
 8. Transformační modul JTSK-2018 (Krovak), který je součástí programů X-PAD Survey (od verze 3.5.500), X-PAD Construction (od verze 3.5.500), X-PAD Office Fusion (od verze 4.1.000), X-PAD Ultimate Survey (od verze 4.0.0) a X-PAD Ultimate Build (od verze 4.0.0).  Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o., k aparaturám GEOMAX pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 9. Program Groma verze 12.1 a 12.2 dodávaný firmou GEOLINE, spol. s r.o.
 10. Program Leica Geo Office verze 8.18.2, 8.3 a 8.4 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 11. Program Leica SmartWorx Viva verze 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.034.50, 4.51, 4.60, 5.00, 5.02, 5.05, 5.50, 5.60, 5.61, 5.706.00, 6.03, 6.046.13, 6.16, 7.00, 7.02, 7.50, 7.518.00 a 8.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 12. Program Leica SmartWorx I verze 8.10, 8.11, 8.12, 8.50, 8.558.56, 8.71, 9.01, 9.02 a 9.03 dodávaný firmou GEFOS a.s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 13. Program Leica Infinity verze 1.2.01.2.1, 1.3.0, 1.3.1, 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.3.2, 2.4.0, 2.4.1, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.0, 3.2.0, 3.2.1 a 3.3.0 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 14. Program Leica Captivate verze 1.20, 1.21, 1.30, 2.00, 2.03, 2.04, 2.10, 2.13, 2.20, 2.30, 3.00, 3.02, 3.20, 3.50, 3.51, 3.60, 3.70, 3.71, 4.10, 4.12 a 4.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT18, CSCS model CZ_JT18 a model geoidu CZ_Bpv10.
 15. Program GeusTrans 2018 verze 1.0 dodávaný firmou GEUS ware s.r.o. pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK.
 16. Transformační modul Czechia-Krovak 2018 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools, Topcon LINK od jejich verze 8.2 (shodně pro všechny tři programy) a Magnet FieldMagnet Office Tools od jejich verze 1.1.1 (shodně pro oba programy). Při použití programů musí být voleno nastavení: projekce Czechia-Krovak_2018, systém S_JTSK05 a model geoidu CR-2005_v1005.
 17. Program ETRF2KRO2018 verze 3.0 dodávaný firmou TOPGEOSYS s.r.o. Program je také implementován do programu Geolink (od jeho verze 2.3) Při použití programu musí být vybrána volba: verze převodu etrf jtsk_v1710.
 18. Transformační modul S-JTSK (GK2018), který je součástí programů Tracy (od verze 2.4.0), TRIUMPH-VS (od verze 1.10.800), J-Field (od verze 2.1.0.25), Justin Link (od verze 2.123.162.17), Justin (od verze 2.123.161.53), GIODIS (od verze 1.7.14.1606), JAVAD Mobile Tools (Android) (od verze 3.3.0) a JAVAD Mobile Tools (iPhone, iPad) (od verze 3.0). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD pro zpřesněnou globání transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 19. Transformační modul GNSS-JTSK 2018 verze 1.0. Modul je dodáván firmou GEPRO spol. s r. o., a je součástí programů Kokeš (od verze 13.70), MISYS (od verze 13.70) a PROLAND (od verze 13.70).
 20. Program  SurvCE verze 5.90.75, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04 a 6.05 vytvořený firmou Carlson Software, Inc., pro jednosměrnou transformaci z ETRS89   do S-JTSK. Program je dodáván firmami GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., geoobchod, s. r. o., Geoteam, s. r. o., GEUS ware s. r. o., Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek), Mensuro s. r. o., a Satlab Geosolutions s. r. o. k aparaturám Altus, Ashtech, CHC, Magellan, Satlab, South, Spectra Precision a Stonex. Při použití verze 5.90.75 musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK(GRID), při použití vyšších verzí musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK-1710(GRID).
 21. Program GeoRW5 2018 verze 1.0, vytvořený Ing. Karlem Machem, Ph.D. pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.
 22. Transformační moduly (knihovny) ViDevTransf.VUGTK.dll verze 2.0.2018.12 a ViDevTransf.QHeight.dll verze 2.0.2018.12, které jsou součástí aplikace LASTransf.exe (od verze 2.0.2018.12). Aplikace byla vyvinuta Ing. Radomírem Kopeckým – ViDev pro zpřesněnou globální transformaci mezi systémy ETRS89(ETRF2000) v zobrazení UTM (33N a 34N) a S-JTSK a je určena k obousměrné transformaci souborů ve formátu LAS (LIDAR Data Exchange File).
 23. Program LandStar 7 verze 7.3.1 vytvořený firmou CHC Navigation. Program je v ČR dodáván firmou  Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek).
 24. Transformační knihovna  ETJTZU 2019 (instalační verze 2019-10-01), která je součástí transformačního programu ETJTZU 2019 (od téže instalační verze) vyvinutého Zeměměřickým úřadem a všech dalších transformačních služeb na geoportálu ČÚZK v gesci Zeměměřického úřadu.
 25. Program GeoPro field verze 2.1.1, 3.0 a 3.0.1 vytvořený firmou SOKKIA. Program je v ČR dodávaný firmou 3gon Positioning s.r.o. a při jeho použití musí být vybrána projekce Czechia-Krovak_2018 a model geoidu CR-2005_v1005.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.