Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
1. 7. 2012 - 30. 6. 2018

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat pro oblast podrobných bodů i pro práce vyžadující přesnost PPBP bez územního omezení.
Z důvodu eliminace působení chyby, která byla zjištěna v hodnotách uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 převodních tabulek, nelze s účinností od 1.7.2014 tyto programy používat pro určování bodů PPBP a podrobných bodů v území JV od Bystřice pod Hostýnem vymezeném souřadnicemi:  Y = 516 až 519 km a X = 1145 až 1150 km. Při práci v tomto území je nutné transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK řešit pomocí určení místních transformačních parametrů, nebo zpřesněnou globální transformaci provést využitím Síťové transformační služby na Geoportálu ČÚZK, aplikace Transformace souřadnic.

 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1203.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000,
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1202.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Program ETJTZU 2013 (instalační verze 2012-06-01) vyvinutý Zeměměřickým úřadem.
 2. Program Leica SmartWorx I verze 8.10, 8.11, 8.12, 8.50, 8.558.56, 8.71, 9.01, 9.02 a 9.03 dodávaný firmou GEFOS a.s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT13, CSCS model CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.
 3. Program Leica SmartWorx Viva verze 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.034.50, 4.51, 4.60, 5.00, 5.02, 5.05, 5.50, 5.60, 5.61, 5.706.00, 6.03, 6.046.13, 6.16, 7.00, 7.02, 7.50, 7.518.00 a 8.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT13, CSCS model CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.
 4. Program Leica Geo Office verze 8.18.2, 8.3 a 8.4 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT13, CSCS model CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.
 5. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013 verze 1.0 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o.  Při použití programu musí být voleno nastavení: zóna Krovak_2013, soubor rovinné dotransformace KG2013 a model geoidu CR2005.
 6. Program GeusTRANS 2013 verze 1.0 dodávaný firmou GEUS ware s. r. o.  jako samostatná součást nadstavby geodetického programu GEUS.
 7. Program GeoPol/Survey 2013 verze 2012.6 vyvinutý Ing. Ladislavem Fofonkou a distribuovaný svým autorem a firmou GPlus, s. r. o.
 8. Program GNSS-JTSK 2013 verze 1.0 dodávaný firmou GEPRO spol. s r. o.
 9. Transformační modul S-JTSK (GK2013), který je součástí programů JAVAD GIODIS (od verze 1.5.12.7.), Tracy (od verze 2.0.5.2150), TRIUMPH-VS (od verze 1.10.0.570), JustinLink (od verze 1.102.134.3), Justin (od verze 2.107.142.21) a J-Field (od jeho verze 1.11.9.2493). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD.
 10. Transformační program Krovak 2013 verze 1.0.1.0, 1.0.1.1, 1.0.1.2, 1.0.1.31.0.1.4, 1.0.1.5, 1.0.1.6, 1.0.1.7 a 1.0.1.8 dodávaný firmou Geovap, spol. s r.o. Při použití verze 1.0.1.0 musí být vybrána volba pro použití verze 1202 transformačních tabulek.
 11. Program ETRF3KRO dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. Při použití programu musí být vybrána volba: verze převodu etrf jtsk_v1203.
 12. Transformační modul Czechia Krovak Topcon 2013 dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools, Topcon LINK od jejich verze 8.2 (shodně pro všechny tři programy) a Magnet FieldMagnet Office Tools od jejich verze 1.1.1 (shodně pro oba programy). Při použití programů musí být voleno nastavení: projekce Czechia-Krovak Topcon 2013, systém S_JTSK05 a model geoidu CR-2005_v1005.
 13. Transformační program Transform 2013 verze 1.0 a 20, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o.  a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1202).
 14. Program FastSurvey verze 3.0.3, 3.1.0 a 4.1.0 dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , GEUS ware s.r.o. a Geovap, spol. s r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být vybrána volba pro použití verze 1202 převodních tabulek.
 15. Program  SurvCE  verze  2.62 , 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.05, 4.07, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 a 5.06 vytvořený  firmou  Carlson  Software,  Inc.,  pro jednosměrnou transformaci z ETRS89   do S-JTSK je dodáván firmami GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o., geoobchod, s. r. o. , Geoteam, s. r. o. , GEUS ware s. r. o. , Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek), Mensuro s. r. o. , a Satlab Geosolutions s. r. o.  k aparaturám Altus, Ashtech, CHC, Magellan, Satlab, South, Spectra Precision a Stonex. Při použití programu musí být vybrána lokalizace a projekce: země CZECH a souřadnicová projekce Krovak-JTSK(GRID).
  Při použití verzí 2.62 – 3.03 je nutné, s účinností od 13.5.2014, doložit správnost provedení transformace pomocí výsledků získaných využitím souřadnic známého (kontrolního) bodu.
 16. Program GeoRW5 2013 verze 1.0, vytvořený Ing. Karlem Machem, Ph.D. pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.
 17. Program GlobTrans 2013 verze 1.0, vyvinutý Ing. Tomášem Balvarem.
 18. Program Meridata implementation of ETRF2000 to S-JTSK variant 2, který je samostatnou součástí programů MDCS (od verze 3.5) a MDPS (od verze 5.2). Program umožňuje pouze jednosměrný přechod z ETRS89 do S-JTSK a je určen pro zpracování dat získaných měřícími loděmi společnosti Povodí Vltavy, s.p. Je distribuován firmou geoobchod, s.r.o.
 19. Transformační modul GSProj.dll verze 1.0.2013.1, který je součástí programového vybavení mapového serveru Marushka® (od verze 3.0.16). Modul je dodáván firmou GEOVAP, spol. s r.o.
 20. Program Groma verze 11.0 dodávaný firmou GEOLINE, spol. s r.o.
 21. Program GeusTrans 2014 verze 1.0 a 2.0 dodávaný firmou GEUS ware s.r.o. pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK.
 22. Transformační program Transform MAX verze 1, 2, 3 a 4 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1202).
 23. Program Leica Infinity verze 1.2.01.2.1, 1.3.0, 1.3.1, 2.0.0, 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.3.2, 2.4.0, 2.4.1, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.0, 3.2.0, 3.2.1 a 3.3.0 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT13, CSCS model CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.
 24. Program Leica Captivate verze 1.20, 1.21, 1.30, 2.00, 2.03, 2.04, 2.10, 2.13, 2.20, 2.30, 3.00, 3.02, 3.20, 3.50, 3.51, 3.60, 3.70, 3.71, 4.10, 4.12 a 4.50 dodávaný firmou GEFOS a. s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT13, CSCS model CZ_JT13 a model geoidu CZ_Bpv10.
 25. Program X-PAD verze 2.7.600 dodávaný firmou GEOPEN, s. r. o., k aparaturám Geomax pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 26. Transformační modul ETRS-2-JTSK_1202 verze 1.0 vyvinutý panem Jakubem Noskem pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK.
 27. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1, 2 a 3 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1202).

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.