Zaslané dopisy k problematice volebních okrsků

 • Stanovisko ČÚZK k postupu při stanovování volebních okrsků.
  Zveřejněno 18. 6. 2013, PDF
 • Dopis MV ČR na krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy: Změny ve vymezení volebních okrsků v souvislosti s jejich zadáváním do RÚIAN.
  Zveřejněno 5. 6. 2013, PDF
 • Dopis MV ČR na krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy k zavedení volebních okrsků do RÚIAN.
  Zveřejněno 6. 3. 2013, PDF
 • Dopis ČÚZK na vybrané obce a ORP k zavedení volebních okrsků do RÚIAN.
  Zveřejněno 6. 3. 2013, PDF

Zpět na Volební okrsky
Zpět na RÚIAN

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.

15.04.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2019) je k dispozici ke stažení.