Prohlášení o přístupnosti

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky a aplikace dostupné z hlavní internetové stránky ČÚZK - https://www.cuzk.cz/.

Stav souladu

Resortní webové stránky a aplikace jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu že část obsahu tvoří mapy a mapové aplikace, které neslouží k navigačním účelům a na ně se povinnost přístupnosti nevztahuje.

Výjimky z pravidel přístupnosti pro stránky https://www.cuzk.cz

  1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.Výjimka: Zobrazování map nemá textovou alternativu a některé ikony s typem souboru prozatím neobsahují textovou alternativu, jsou však vždy doplněny popisem o jaký typ dokumentu se jedná.
  2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu cookies.
    Výjimka: Správné zobrazování map a vhodnější přepínání mezi jednotlivými obrázky vyžaduje podporu JavaScriptu.
  3. Nová okna se otevírají jen v případě, že odkaz směřuje na stránku mimo webové stránky (https://www.cuzk.cz), uživatel je na to předem upozorněn speciální ikonou.
  4. Odesílání formulářů obsahuje tzv. CAPTCHA kód, z důvodu omezení zatěžování komunikace pomocí DDoS útoků.
Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě (např. vyhlášky na úřední desce). Pro zobrazení těchto dokumentů jsou třeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout.

V případě problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím správce webu na adrese: webmaster@cuzk.cz.
 

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení:

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3

Aktuality

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.