Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud jste uživatelem webových aplikací a on-line služeb ČÚZK, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

IP adresa.

Účel zpracování

Poskytování webových aplikací a on-line služeb podle § 55 odst. 3 katastrálního zákona.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro zajištění bezpečnosti sítě a informací v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pochází ze záznamů o přístupech uživatelů k webovým aplikacím a službám ČÚZK.

Plánovaná doba zpracování

12 měsíců.

Příjemci údajů

Údaje o IP adresách nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb, kterým Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní osoba pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018