Kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
182 11 Praha 8
Tel: 284 041 111
Fax: 284 041 416

 cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky:uuaaatg
 

Kontakty pro dotazy uživatelů aplikací a webových služeb

Kontakty na vedoucí pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Útvar – funkce Jméno Kontakty
Předseda Ing. Karel Večeře CV 284 041 210
karel.vecere@cuzk.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Mgr. Josef Jandl, CSc. 284 041 238
josef.jandl@cuzk.cz
Interní auditor Ing. Mgr. Josef Jandl, CSc. 284 041 238
josef.jandl@cuzk.cz
Kancelář předsedy    
ředitelka Mgr. Jarmila Daňková CV 284 041 210
jarmila.dankova@cuzk.cz
vedoucí odd. sekretariátu Mgr. Kateřina Štěpánková 284 041 210
katerina.stepankova@cuzk.cz
vedoucí odd. legislativy Mgr. Lenka Vrzalová 284 041 287
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Personální odbor    
ředitel Mgr. Ota Kalaš CV 284 041 212
ota.kalas@cuzk.cz
vedoucí odd. systemizace a platové agendy Ing. Eva Pštrossová 284 041 268
eva.pstrossova@cuzk.cz
vedoucí odd. personalistiky a vzdělávání Mgr. Kateřina Životská, Ph.D. 284 041 267
katerina.zivotska@cuzk.cz
Ekonomický odbor    
ředitel Ing. René Kubečka CV 284 041 276
rene.kubecka@cuzk.cz
vedoucí odd. vnějších ekonomických vztahů Ing. Jaroslava Janoutová 284 041 233
jaroslava.janoutova@cuzk.cz
vedoucí odd. vnitřní ekonomiky Bc. Jitka Kášová 284 041 272
jitka.kasova@cuzk.cz
Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví
a katastru nemovitostí
Ing. Karel Štencel CV 284 041 220
karel.stencel@cuzk.cz
Samostatné oddělení kontroly a dohledu JUDr. Iveta Bláhová 284 041 221
iveta.blahova@cuzk.cz
Odbor řízení územních orgánů    
ředitelka Mgr. Martina Hercegová CV 284 041 232
martina.hercegova@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení územních orgánů Ing. Pavel Doubek 284 041 230
pavel.doubek@cuzk.cz
vedoucí odd. metodiky zeměměřictví a katastru Ing. Bc. Jan Kmínek 284 041 234
jan.kminek@cuzk.cz
Odbor informatiky    
ředitelka Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. CV 284 041 253
vladimira.zufanova@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů a rozvoje ISKN Ing. Milan Vaněček 284 041 208
milan.vanecek@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů, informatiky a koncepcí Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. 284 041 291
jakub.havlicek@cuzk.cz
Sekce centrální databáze katastru nemovitostí    
ředitel Ing. Petr Kokeš CV 284 041 550
petr.kokes@cuzk.cz
Odbor provozu centrální databáze    
ředitel Ing. Jiří Veselý CV 284 041 550
jiri.vesely@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace databáze Ing. Jiří Kovář 284 041 563
jiri.kovar@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace UNIX Ing. Karol Janda 284 041 529
karol.janda@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace systémového managementu Ing. Jan Bílek 284 041 650
jan.bilek@cuzk.cz
vedoucí administrace domény Tomáš Rousek 284 041 857
tomas.rousek@cuzk.cz
Odbor správy dat    
ředitel Ing. Petr Souček, Ph.D. CV 284 041 574
petr.soucek@cuzk.cz
vedoucí odd. správy ISKN Bc. Jana Apeltauerová 284 041 582
jana.apeltauerova@cuzk.cz
vedoucí odd. provozních analýz a programování Ing. Martin Šmejkal 284 041 897
martin.smejkal@cuzk.cz
vedoucí odd. služeb uživatelům Ing. David Legner 284 041 627
david.legner@cuzk.cz
Odbor správy DMVS a RÚIAN    
ředitel
 
Ing. Jiří Formánek CV 284 041 882
jiri.formanek@cuzk.cz
vedoucí odd. správy RÚIAN Ing. Martina Kohoutová 284 041 521
martina.kohoutova@cuzk.cz
vedoucí odd. správy DMVS Ing. Leoš Mazal 284 041 239
leos.mazal@cuzk.cz
Další důležité kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Datum poslední aktualizace: 05.05.2020

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.