Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud jste uživatelem služeb a produktů CZEPOS, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, bankovní spojení, e-mail a tel. číslo.

Účel zpracování

Poskytování služeb a produktů CZEPOS.

Právní základ pro zpracování

Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., zákonná je identifikace. Zpracování je nezbytné pro účel vystavení faktur uživateli za služby a produkty CZEPOS. Pro účely případného vymáhání pohledávek v případě neuhrazení úplaty za poskytnuté údaje je zpracováván údaj o bankovním spojení. 

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Údaje jsou sděleny uživatelem při založení zákaznického účtu. 

Plánovaná doba zpracování

Doba zpracování je omezena na období, kdy je jste uživatelem CZEPOS. S ohledem na možnost případných sporů souvisejících s poskytováním dat a služeb však mohou být uchovávány i 5 let po případném ukončení jejího poskytování. 

Příjemci údajů

Údaje o uživatelích této služby nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, kterým Zeměměřický úřad (kontaktní údaje ZÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018