Zkušenosti s provozem ZÚ

Důležité milníky

Prosinec 2020

Dokončena harmonizace dat pro téma Využití území a byly spuštěny harmonizovaná prohlížecí služba a harmonizovaná stahovací služba pro toto téma.

Září 2019

Spuštěna harmonizovaná prohlížecí služba pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN).

Prosinec 2018

Spuštěna harmonizovaná WFS stahovací služba pro téma Nadmořská výška-TIN (EL_TIN) s přímým přístupem k objektům Elevation TIN členěným dle mapových listů SM5, které obsahují odkazy na územně příslušná harmonizovaná data uložená v předpřipravených ZIP souborech.

Únor 2018

Dokončena harmonizace dat pro téma Vodstvo – Sítě vodních toků. Spuštěna harmonizovaná WFS stahovací služba pro téma Vodstvo – Sítě vodních toků s přímým přístupem k harmonizovaným datům. Rozšířena harmonizovaná WMS prohlížecí služba pro téma Vodstvo o vrstvy aplikačního schématu Sítě vodních toků.

Leden 2018

Dokončena harmonizace dat pro téma Nadmořská výška TIN. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G).

Prosinec 2016:

Spuštěny stahovací služby WCS (Web Coverage Services) pro témata Nadmořská výška a Ortofotosnímky.

Prosinec 2015:

Dokončena harmonizace dat pro téma Nadmořská výška GRID a byla spuštěna harmonizovaná prohlížecí služba pro toto téma.

Červen 2015:

Dokončena harmonizace dat pro téma Ortofotosnímky a zároveň byla spuštěna harmonizovaná prohlížecí služba pro toto téma.

Listopad 2014:

Dokončena harmonizace datových sad pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí. Souřadnicové soustavy Grid_ETRS89_LAEA a Grid_ETRS89_GRS80 jsou zpřístupněny formou harmonizované prohlížecí služby nebo prostřednictvím stažení souborových dat.

Srpen 2014:

Spuštěna harmonizovaná stahovací služba pro téma Dopravní sítě s přímým přístupem k harmonizovaným datům.

Červen 2014:

Spuštěna harmonizovaná stahovací služba pro téma Vodstvo - Hydrografické fyzické vody s přímým přístupem k harmonizovaným datům.

Srpen 2013:

Spuštěna harmonizovaná prohlížecí služba pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí - ETRS89-LAEA.

Červenec 2013:

Spuštěna harmonizovaná prohlížecí služba tématu Dopravní sítě (nad harmonizovanými daty).

Červenec 2012:

Dokončena harmonizace datových sad pro témata Zeměpisná jména a Vodstvo.

Červen 2012:

Spuštěna harmonizovaná transformační služba.

Listopad 2011:

Prohlížecí služby a vyhledávací služba jsou poskytovány podle závazných pravidel pro služby.

Prosinec 2010:

Metadata témat z příloh I a II jsou v souladu s pravidly směrnice INSPIRE.

Statistiky provozu:

Statistika požadavků na síťové služby ukazuje (obr. 1), nárust požadavků uživatelů na síťové služby (především prohlížecí) za posledních 10 let. Neustálé zvyšování zájmu uživatelů o tyto služby je vztaženo k produkci stále nových služeb, ale zároveň je také detekován nárůst požadavků na služby stávající.

Obr. 1: Roční požadavky na síťové služby za období 2009 – 2019 (všechny).
 

Aktuality

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.