Otevřená data - základní informace

Co jsou otevřená data

Otevřenými daty neboli Open Daty se rozumí data v otevřeném a strojově čitelném formátu zpřístupněná v národním katalogu otevřených dat otevře se v novém okně  (podle zákona 106/1999 Sb.).

Poskytování prostorových dat Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) bylo významně ovlivněno implementací systému základních registrů. ČÚZK jako gestor základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) začal v roce 2012 poskytovat údaje RÚIAN jako otevřená data a současně rozhodl, že podmnožina těchto údajů, představující témata „Katastrální parcely“, „Budovy“, „Adresy“ a „Územní členění“ směrnice INSPIRE bude rovněž poskytována jako otevřená, a to ve formě předpřipravených datových sad, tak jako stahovací služby s přímým přístupem (WFS). 
V rámci legislativy související s novým katastrálním zákonem byly pak stejnou formou od 1. 1. 2014 zpřístupněny i katastrální mapy v digitální formě. 

Od 1. 7. 2023 navíc zveřejňuje Zeměměřický úřad údaje ZABAGED® , ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením..

To v praxi znamená, že resort ČÚZK poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0. otevře se v novém okně. veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií), která jsou uvedena na Geoportálu ČÚZK v záložce Data otevře se v novém okně.

Zpřístupnění otevřených dat

Otevřená data celého resortu ČÚZK jsou mimo jiné poskytována prostřednictvím stahovacích služeb Atom otevře se v novém okně

Součástí otevřených dat jsou metadata s podrobnými informacemi o datech, mj. je zde uveden kontakt na zodpovědnou osobu, na kterou je možno se obrátit v případě dotazů.

Předávaná metadata odpovídají mezinárodním standardům.

S konkrétními poskytovanými datovými sadami je možno se seznámit na stránce Datové sady otevře se v novém okně.

Podmínky užití otevřených dat

ČUZK poskytuje prostorová data, která spadají do kategorie otevřených dat, bezúplatně. Podmínky poskytování otevřených dat ČÚZK jsou uvedeny na stránkách úřadu.  
Z nich vyplývá, že ČÚZK poskytuje otevřená data pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0 otevře se v novém okně.
 

Užitečné odkazy

Přehled datových sad otevře se v novém okně
Atom služby ČÚZK otevře se v novém okně
Národní katalog otevřených dat otevře se v novém okně

Datum poslední aktualizace: 30.06.2023

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

06.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karviná.