Document Management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky

ESS – základní informace z IS Benefit

Projekt „Document management System ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: 07 Výzva pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy 
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ.1.06/1.1.00/07.06381
Číslo akce EDS/SMVS: 146V011000109
Termín realizace akce: 1. 10. 2010 – 31. 12. 2014
Předmět projektu: Hlavním cílem projektu je zavedení jednotného systému práce s dokumenty v elektronické podobě, včetně archivace digitálních dokumentů v rámci resortu ČÚZK a poskytování této funkce ostatním informačním systémům. DMS rozšíří funkcionalitu stávajících projektů ISKN a RUIAN o možnost přístupu k digitálnímu obrazu dokumentu a práce s ním a zavede agendu, která se bude zabývat interními dokumenty organizace. Pro všechny typy spravovaných dokumentů zajistí DMS jejich bezpečné uložení a archivaci, případně též skartaci. Součástí systému bude digitalizace vstupních dokumentů s použitím údajů ze vstupních papírových předloh. Mezi hlavní přínosy patří i významné zrychlení vyřizování řízení v rámci katastru nemovitostí, zefektivnění práce s dokumenty, snížení rizika korupčního jednání a možnost přerozdělení pracovní zátěže s vyřizováním řízení mezi jednotlivá katastrální pracoviště.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů a podmínky k dopisu“
(č.j.: MV-14427-12/OSF-2010 ze dne 28. 6. 2010)

Veřejné zakázky v rámci projektu

1. Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na výběr implementátora DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 12. 01. 2011
Číslo jednací: ČÚZK 313/2011-24
Vybraný dodavatel: ITBR, s.r.o.
Podpis smlouvy: 15. 02. 2011
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je vypracování a předání zadávací dokumentace k VZ na výběr implementátora DMS.

2. Výběr implementátora DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-00618/2014-24
Vybraný dodavatel: CCA Group a.s.
Podpis smlouvy: 13. 01. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je implementace Document Management Systému ČUZK v rozsahu provedení analýzy, dodávky HW pro produkční a záložní pracoviště, dodávky licencí potřebného SW, konfigurace a implementace DMS do prostředí resortu pro všechna resortní pracoviště, testování, vytvoření dokumentace a provedení školení.

3. Skenovací pracoviště

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-16630/2013-24
Vybraný dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Podpis smlouvy: 22. 08. 2013
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je dodávka skenovacích pracovišť pro všechna resortní pracoviště v rozsahu 167 skenerů A4, 129 skenerů A3, 15 skenerů A0, jednoho velkoformátového stolního skeneru a akcelerátorů síťového provozu pro 12 lokalit a centrum, zapojení všech zařízení, dodávka skenovacího SW, dodávka dokumentace a provedení školení. Zakázka byla realizována do 10. 12. 2013.

4. Služby administrátora EU fondů a projektový dohled k projektu DMS ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 02. 2011
Číslo jednací: ČÚZK-1812/2011-24
Vybraný dodavatel: Eurovision, a.s.
Podpis smlouvy: 29. 03. 2011
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je poskytování služeb administrátora projektu EU fondů a projektový dohled nad realizací projektu DMS ČÚZK.

5. Publicita projektu

Termín zahájení zadávacího řízení: 27. 3. 2012
Číslo jednací: ČÚZK-05469/2012-24
Vybraný dodavatel: Česká produkční, s.r.o.
Podpis smlouvy: 12. 6. 2012
Podrobnější popis: Předmětem této Smlouvy je zajištění publicity projektu DMS ČÚZK, včetně např. zajištění propagace projektu formou prezentace a účasti na konferencích, tvorby informačních videoklipů, pořízení drobných propagačních předmětů, banneru, informačních tabule a pamětní desky apod.

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.