V Nemoforu též působili

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

JUDr. Alena Holmes, zástupce Ministerstva financí
člen Pléna (říjen 1999 - prosinec 2019)

Ing. Milan Kocáb, MBA, zástupce Komory geodetů a kartografů
člen Pléna (květen 2007- červen 2019)

Ing. Zbyněk Smejkal, zástupce České společnosti certifikovaných odhadců majetku
člen Pléna (říjen 1999 – duben 2018)

Ing. Vladimír Fanta, zástupce Ministerstva životního prostředí
člen Pléna (březen 2013 – duben 2018)

Ing. Romana Valentová, zástupce Správců sítí východních Čech
člen Pléna (březen 2014 - říjen 2017)

RNDr. Ivo Skrášek, zástupce Asociace krajů ČR
člen Pléna (květen 2012 - červenec 2016)

Bc. František Fiala, zástupce Správců sítí středních Čech
člen Pléna (červen 2012 - červenec 2015)

Ing. Ivo Vodehnal, zástupce Správců sítí východních Čech
člen Pléna (říjen 1999 - prosinec 2013)

Ing. arch. Martin Tunka, CSc. zástupce Ministerstva pro místní rozvoj
člen Pléna (říjen 1999 - říjen 2013)

Ing. Jiří Jindra, zástupce Sdružení pro dopravní telematiku
člen Pléna (červenec 2003 – březen 2013)

Ing. Jiří Hradec, zástupce Ministerstva pro životní prostředí ČR
člen Pléna (duben 2008 – listopad 2012)

Ing. Jiří Lagner, zástupce Správců sítí středních Čech
člen Pléna (leden 2008 - květen 2012)

Ing. František Janda, zástupce Sdružení vlastníků půdy v ČR
člen Pléna (leden 2000 – březen 2012)

Ing. Kamil Kaulich, zástupce Ministerstva zemědělství ČR
člen Pléna (leden 2010 – leden 2011)

RNDr. Pavel Bureš, zástupce Ministerstva vnitra ČR
člen Pléna (březen 2010 – prosinec 2010)

Ing. Tomáš Holenda, zástupce Ministerstva vnitra ČR
člen Pléna, člen Rady (prosinec 2002 – prosinec 2009)

Ing. Jaroslav Vítek, MBA, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (březen 2008 – říjen 2009, únor 2011 - listopad 2012)

JUDr. Lucie Vaňková, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (prosinec 2003 - září 2009)

Jaroslav Polák, zástupce Sdružení správců sítí stř. Čech
člen Pléna (duben 2000 - prosinec 2007)

Ing. Josef Havaš, MBA, dříve člen předsednictva CAGI
místopředseda Nemofora (prosinec 2003 - prosinec 2007)

Ing. Jiří Hladík, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (červen 2003 - prosinec 2007)

Ing. Jan Pokorný, zástupce Ministerstva informatiky
člen Pléna (únor 2006 - červen 2007)

Ing. Ivan Kříž, místopředseda Komory geodetů a kartografů
člen Pléna (únor 2000 - květen 2007)

Ing. Oldřich Pašek, dříve místopředseda ČÚZK
člen Rady ( březen 2002 - prosinec 2006)

Ing. Václav Vávra, zástupce Ministerstva informatiky
člen Rady (prosinec 2002 - únor 2006)

Ing. Eva Pauknerová, CSc., dříve ředitelka CAGI
místopředseda Nemofora (květen 2001 - prosinec 2003)

Mgr. Erik Mrzena, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (únor 2002 - listopad 2003)

Ing. Stanislav Jelen, dříve ředitel Ústředního pozemkového úřadu, MZe
člen Pléna (říjen 1999 - červen 2003)

Olga Zámostná, dříve členka majetkové komise Svazu měst a obcí ČR
člen Rady (říjen 1999 - listopad 2002)

Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
místopředseda Nemofora (říjen 1999 - březen 2002)

JUDr. Miloslav Jindřich, zástupce Notářské komory ČR
člen Pléna (říjen 1999 - únor 2002)

RNDr. Josef Hojdar, dříve předseda CAGI
místopředseda Nemofora (říjen 1999 - květen 2001)

PhDr. Miroslava Matoušová, inspektorka Úřadu na ochranu osobních údajů
předseda Nemofora (říjen 1999 - únor 2001)
 

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.