Plénum Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Veřejná platforma (*zakládající členové)

Předsedkyně Nemofora                                             Ing. Veronika Nedvědová - ČLEN RADY
Účastník (organizace) Člen pléna
*Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Štencel – předseda Veřejné platformy
předseda ČÚZK
ČLEN RADY
Český statistický úřad odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Petr Klauda
vedoucí oddělení statistických územních jednotek ČSÚ
*Ministerstvo financí odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Petr Polák
vedoucí odd. Oceňování majetku, MF odbor 28
*Ministerstvo pro místní rozvoj odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Vladimír Voldřich
odbor územního plánování
*Ministerstvo vnitra odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Petr Svoboda
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
*Ministerstvo zemědělství odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně  Ing. Martin Havlíček
ředitel odboru rozvoje a projektového řízení IT
*Svaz měst a obcí ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Bc. Josef Švec
Městský úřad Velké Meziříčí
Ministerstvo životního prostředí odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně funkce neobsazena
Asociace krajů ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Pavel Matějka
Krajský úřad Libereckého kraje
Ministerstvo dopravy odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Ondřej Šváb
vedoucí odd. kosmických technologií a aplikací
Digitální a informační agentura odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně
 
RNDr. Eva Kubátová
vedoucí oddělení geoinformatiky

Profesní platforma (*zakládající členové)

Účastník (organizace) Člen pléna
*Česká asociace pro geoinformace odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – předseda Profesní platformy
místopředseda CAGI
ČLEN RADY
*Asociace realitních kanceláří ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně JUDr. Miroslav Duda
pověřený zástupce (DUDA SVD, s.r.o.)
*Asociace certifikovaných odhadců, z.s. odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně
(dříve *Česká společnost certifikovaných odhadců majetku)
Mgr. David Smejkal
prezident ACERTO (A-Consult plus, s.r.o.)
 
*Masarykova univerzita Brno odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie, PřF MU
*Notářská komora ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Mgr. Robert Procházka
pověřený zástupce
*Správci sítí východních Čech Ing. Petr Pavlík
pověřený zástupce (GasNet, s.r.o.)
Asociace podnikatelů v geomatice odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně
(dříve Komora geodetů a kartografů)
Ing. Jiří Bradáč
pověřený zástupce (T-MAPY spol. s.r.o.)
Správci sítí středních Čech Ing. Zbyněk Businský
pověřený zástupce (ČEZ Distribuce, a.s. )
Západočeská univerzita v Plzni odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Doc. Ing. Václav Čada, CSc. 
Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU
ČLEN RADY
Svaz vlastníků půdy v ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně funkce neobsazena
Sdružení pro dopravní telematiku ČR odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
pověřený zástupce (ČVUT - Fakulta dopravní)
Česká bankovní asociace odkaz mimo web ČÚZK - otevření v novém okně Ing. Mgr. et Mgr. Martin Macek
předseda pracovní skupiny ČBA pro Katastr nemovitostí

Datum poslední aktualizace: 29.01.2024

Aktuality resort

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.