Společenství zeměměřických a katastrálních správ zemí střední Evropy

Logo Společenství zeměměřických a katastrálních správ zemí střední Evropy

  • Pravidelná odborná jednání zemí se společným historickým základem z Rakousko-Uherska v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí se konají pravidelně jednou ročně od roku 1984. Setkání se konají střídavě v jednotlivých účastnických zemích, kterými jsou: Česká republika, Chorvatsko, Jižní Tyrolsko a Trentino (dvě italské provincie), Maďarsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Od roku 2023 se setkání účastní i zástupci Bosny a Hercegoviny.

  • ČÚZK se aktivně účastní těchto setkání. V květnu roku 2024 pořádal 39. setkání ČÚZK, a to v Brně. Nosným tématem byla Revize katastrálních informací a další nástroje a metody pro udržování aktuálnosti katastru.