Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)

Technická specifikace WMS služby nad katastrálními daty

ČÚZK poskytuje bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí prostřednictvím WMS (Web Map Services) podle standardu Open Geospatial Consortium . Jsou podporovány funkce GetCapabilities a GetMap podle verzí 1.1.1 a 1.3.0 standardu .
Základní URL (pro připojení WMS zdroje do příslušné aplikace) je http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp . Pro připojení do některých aplikací je nutné zadat adresu včetně požadavku na GetCapabilities:http:// services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities .

Poskytované vrstvy:

Skupina/název Barva/RGB Měřítkový rozsah Popis Interval aktualizace
KN/rst_kn černá/(0,0,0) <5000 skenované mapy při přeskenování
KN/rst_kmd černá/(0,0,0) <5000 katastrální mapa digitalizovaná čtvrtletně
KN/omp fialová/(139,0,255) <5000 vektorová složka orientační mapy parcel průběžně  
KN/DKM/ parcelni_cisla černá/(0,0,0)   <2000   DKM – parcelní čísla průběžně
KN/DKM/ obrazy_parcel černá/(0,0,0)   <2000   DKM – obrazy parcel (mapové značky atd.)   průběžně  
KN/DKM/ hranice_parcel černá/(0,0,0)   <5000   DKM – hranice parcel   průběžně  
KN/DKM/ dalsi_p_mapy černá/(0,0,0)   <3000   DKM – další prvky mapy   průběžně  
hranice_parcel_barevne zelená/(0,255,0)
červená/(255,0,0)
<5000   barevné zvýraznění hranic parcel podle kvality   průběžně  
podrobne_body_barevne zelená/(0,255,0)
červená/(255,0,0)
<3000 barevné zvýraznění lomových bodů hranic podle kvality průběžně  
def_parcely modrá/(0,0,255)   <3000 popisy
<5000 tečky  
definiční body parcel   průběžně  
def_budovy červená/(255,0,0)   <3000 popisy
<5000 tečky  
definiční body budov   průběžně  
rst_pk hnědá/(165,42,42)   <5000   skenované mapy dřívějších pozemkových evidencí   jednorázově  
prehledka_kraju_linie zelená/(0,255,0)   >500000   přehledka hranic krajů   jednorázově  
prehledka_kat_prac zelená/(0,255,0)   >100000
<500000  
přehledka hranic katastrálních pracovišť   jednorázově  
prehledka_kat_uz zelená/(0,255,0)   >5000
<100000  
přehledka hranic katastrálních území   průběžně  
bp/bp_ppbp/ bp_ppbp_cisla modrá/(0,0,160) <25000 čísla bodů PPBP průběžně
bp/bp_ppbp/ bp_ppbp_znacky modrá/(0,0,160) <25000 značky bodů PPBP průběžně
bp/bp_zpbp/ bp_zpbp_cisla fialová/(128,0,128) <25000 čísla ZB a ZhB průběžně
bp/bp_zpbp/ bp_zpbp_znacky fialová/(128,0,128) <25000 značky ZB a ZhB průběžně
bp/bp_pridruzene/ bp_pridruzene_cisla fialová/(128,0,128) <25000 čísla přidružených bodů průběžně
bp/bp_pridruzene/ bp_pridruzene_znacky fialová/(128,0,128) <25000 značky přidružených bodů průběžně
nem_nedostatecne_identif_vlast modrá (0; 0; 255)
hnědá (128; 0; 0)
<3000 nemovitosti evidované pro nedostatečně identifikovaného vlastníka dvakrát ročně
vb_linie černá/(0,0,0) <3000 hranice věcných břemen na části parcely průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_ostatni nachová/(128,20,255) <3000 VB na části parcely – ostatní průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_uzivani cyan/(0,255,255) <3000 VB na části parcely – užívání průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_vedeni modrá/(0,0,255) <3000 VB na části parcely – vedení průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_chuze růžová/(255,0,255) <3000 VB na části parcely – chůze a jízda průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_listina červená/(255,0,0) <3000 VB na části parcely – podle listiny průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_ostatni nachová/(128,20,255) <3000 VB na parcele – ostatní průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_uzivani cyan/(0,255,255) <3000 VB na parcele – užívání průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_vedeni modrá/(0,0,255) <3000 VB na parcele – vedení průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_chuze růžová/(255,0,255) <3000 VB na parcele – chůze a jízda průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_listina červená/(255,0,0) <3000 VB na parcele – podle listiny průběžně

Poznámky:

  • Mapy bývalého pozemkového katastru se zobrazují pouze v územích, kde jsou evidovány parcely zjednodušené evidence. Vzhledem k stáří a nižší kvalitě mapových podkladů může být část map bývalého pozemkového katastru obtížně čitelná. V těchto případech doporučujeme navštívit příslušné katastrální pracoviště.
  • Skupina KN (všechny její vrstvy), vrstva RST_PK a yb_linie mají zároveň definován jejich inverzní ekvivalent (např. KN_I/RST_KN_I).
  • Zkratkou DKM se rozumí mapy DKM i KMD (katastrální mapy ve vektorové formě).
  • Průběžná aktualizace znamená zpoždění proti aktuálnímu stavu v řádu hodin.
  • V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy hranice_parcel_barevne získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit postupem, který je popsán na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního včetně důvodů pro toto přesnění.
  • V územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy podrobne_body_barevne zobrazit lomové body na hranicích parcel, barevně odlišené podle kódu kvality. Zeleně se zobrazují body s kódem kvality = 3, červeně body s kódem kvality = 4 a vyšším.
  • Při souběhu věcných břemen více typů na části nebo na celé parcele (zvýraznění ploch) dochází ke kombinaci barev. Výsledná barva tedy neodpovídá údajům podle přehledu vrstev.
  • Pro úplný přístup k informacím o polohových bodových polích použijte samostatnou aplikaci http://bodovapole.cuzk.cz, nebo mapové služby Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz).

Podporované souřadnicové systémy:

Název EPSG kód
S-JTSK
Krovak East North
102067
S-JTSK
Krovak East North
5514
S-JTSK (Ferro)
Krovak East North
5221
S-JTSK
Krovak
2065
S-JTSK
Modified Krovak
5224
S-JTSK
Modified Krovak East North
5225
S-42 zone 3
S-42 zone 4
28403
28404
WGS 84 (geographic 2D) 4326
ETRS 89 (geographic 2D) 4258
ETRS 89
LAEA
3035
WGS 84/UTM zone 33N
WGS 84/UTM zone 34N
32633
32634
WGS 84/Pseudo Mercator 900913

Datum poslední aktualizace: 22.02.2021

Aktuality

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.