Aktuální informace o Šíření údajů katastru

Datum vložení Název Popis
22.03.2022 Přechod na kódování UTF8 v souborech VFK Vážení zákazníci, upozorňujeme, že již v polovině dubna dojde k avizovanému přechodu databáze ISKN na kódování UTF-8 a s tím k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF-8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. V rámci instalace nové verze ISKN 9.3 bude zachována stávající struktura výměnného formátu ISKN a realizován bude pouze přechod na kódování UTF-8. Soubory VFK ponesou nově označení 6.0. Předpokládaný termín instalace je 14.4.2022.
 komprimace pomocí zipukázkové soubory VFK v dostupných kombinacích datových skupin (ZIP) 
08.12.2021 Termín výdeje dat VFK pro potřeby šíření na měsíc prosinec 2021 Žádosti pro šíření dat KN obsahující požadavek na změnové exporty VFK nebudou vyřízeny do 10.12.2021. Důvodem je problém s exportováním změnových VFK. Předpokládaný datum výdeje těchto dat nelze odhadnout. Na odstranění problému pracujeme.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
24.07.2021 Přechod na kódování UTF8 v souborech VFK V souvislosti s plánovaným přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 dojde k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF8. Dosud používaná kódování již nebudou nadále podporována. Změna se týká všech odběratelů dat ve formátu VFK, včetně geodetů (příjem podkladů a odevzdání výsledků zeměměřických činností) a uživatelů otevřených dat ve formátu VFK.
Předpokládaný termín realizace je jaro 2022.
29.06.2021 Termín výdeje dat VFK pro potřeby šíření na měsíc červenec Z důvodu provozní odstávky ISKN ve dnech 2.7. až 6.7.2021 nebude možné připravit data VFK pro potřeby šíření do 10.7.2021. Předpokládaný termín výdeje dat je 13.7.2021. Odstávka je způsobena aktualizací informačních systémů RUIAN, VDP a ISUI. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
01.04.2021 Termín výdeje dat VFK pro potřeby šíření na měsíc duben Z důvodu odstávky ISKN ve dnech 1.4.2021 od 16:30 do cca 22:00 a v neděli 4.4.2021 je pravděpodobné, že nebudou data VFK pro potřeby šíření vydána do 10.4.2021. Předpokládaný termín výdeje dat je 13.4.2021. Odstávky jsou způsobeny pracemi na technologické infrastruktuře ISKN. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
 
07.08.2020 Termín výdeje dat VFK pro potřeby šíření na měsíc srpen Vzhledem k provozním problémům ISKN je pravděpodobné, že nebudou data VFK pro potřeby šíření vydána do 10.8.2020. Předpokládaný termín výdeje dat bude 12.8.2020. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
06.02.2020 Nasazení úpravy XSD pro žádost o šíření dat KN Od 10.2.2020 dojde k úpravě XSD pro žádosti o šíření dat KN. Úprava spočívá pouze v zavedení povinnosti uvádět vyplněný element <sz:md5Hash>, tak jak bylo avizováno v aktualitě z 16.07.2019.
05.11.2019 Termín výdeje dat VFK pro potřeby šíření na měsíc listopad Vzhledem k výkonovým problémů ISKN, které jsou způsobeny proběhlou migrací databáze na Oracle 12 je pravděpodobné, že nebudou data VFK pro potřeby šíření vydána do 10.11.2019. Předpokládaný termín výdeje dat je v týdnu od 11.11.2019. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
04.11.2019 Úprava zobrazované ceny v aplikaci Žádosti ČÚZK V současné době byla odstraněna celková cena za žádost vypočtená na základě předaného hlášení. Ta bude v nejbližší době nahrazena odkazem pod HLASENI_ID s detailním rozpisem cen na úroveň konečného uživatele dat obdobně jako je příloha zasílané faktury.
22.10.2019 Upozornění uživatelům - úplná odstávka aplikace Žádosti šíření dat KN ve dnech 25. až 28.10.2019 Z provozních důvodů nebude aplikace zadosti.cuzk.cz od pátku 25.10.2019 8:15 dostupná. Ukončení odstávky předpokládáme v pondělí 28.10.2019 cca 12:00 hodin.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
13.08.2019 Informace o fakturaci za data KN předané prostřednictvím šíření od 19.9.2019 budou postupně vystavované a rozesílané faktury vytvořené na podkladě předaných hlášení za šíření dat KN v režimu úplatném dle § 23a vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění. Výsledná částka po jednotlivých žádostech-hlášeních je Vám k dispozici po přihlášení ve webové aplikaci žádosti ČÚZK v části „Seznam mých žádostí“.
13.08.2019 Úprava souboru s měrnými jednotkami od 1.9.2019 bude upraven soubor xls se seznamem měrných jednotek po k.ú., KP a KÚ, který je každý měsíc s daty VFK publikován pro potřeby šíření. Historické soubory zpětně upraveny nebudou. Ukázkové soubory jsou vystavené na stejné adrese jako samotné soubory s MJ (se stejným jménem a heslem) v adresáři „ukazka_upravy“. Platnost ukázkových dat je k 31.7.2019 „seznam_MJ_201907.xls“. Upravená data obsahují stejné atributy, ale jsou lépe členěná do 3 listů a to MJ po: k.ú., KP a KÚ a celkem za ČR.
16.07.2019 Úprava XSD pro žádost o šíření dat KN Půlroční praxe v oblasti šíření dat KN ukázala nutnost zavedení spolehlivějšího identifikátoru smluv odkazovaných v XML žádostech o poskytnutí dat. Jako nový identifikátor byla zvolena MD5 hash celého pdf dokumentu smlouvy, na základě kterého probíhá šíření dat KN. Tato úprava by měla zabránit četným nesouladům při párování fyzických pdf dokumentů smluv předaných na ČÚZK (a to jak v povinném režimu pro bezúplatné šíření, tak i v režimu úplatném v případě kontroly smluv po vyzvání ČÚZK) s odkazy na smlouvy v XML žádostech. Za současného technického řešení by v budoucnu nebylo možné vydat velké množství dat pro šíření, protože odkazy na smlouvy v XML žádostech není možné z důvodu častých chyb v identifikaci párovat s předanými smlouvami. V současné době je v XSD žádosti u smlouvy element MD5 již zaveden jako nepovinný. Jeho povinné vyplnění je plánováno zavést od 1. 1. 2020 a to pro všechny smlouvy uváděné v XML žádostech (úplatné i bezúplatné).
17.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 došlo k publikaci nových XSD pro validaci XML žádostí a hlášení. Pro dodání dalších žádostí používejte už jen nová XSD.
07.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 dojde k publikaci nových XSD definujících XML žádosti o data a hlášení šířených dat. V současné době je možné nové XSD pro žádost a hlášení testovat. Od 17.6.2019 nebude možné na ČÚZK předat žádost/hlášení sestavené na základě XSD platných do 16.6.2019. Současná XSD budou na stejné adrese nahrazena novými.
10.05.2019 Změna uživatelského jména Z bezpečnostních důvodů bylo nutné u některých účtů provést změnu uživatelského jména pro přístup k předávaným datům. Nové uživatelské jméno získáte prostřednictvím první notifikaci s předanými daty.
25.04.2019 Zprovoznění RSS kanálu pro Šíření dat KN Pro uživatele byl zprovozněn RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí, který je umístěn níže na této stránce. Uživatelé budou pomocí tohoto kanálu informováni o novinkách a změnách v oblasti šíření dat KN podle §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb.

Základní informace o Šíření údajů katastru nemovitostí

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - Šíření údajů katastru nemovitostí RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí