Informace poskytované prostřednictvím eGON služeb

Informační systém základních registrů (ISZR) je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, mezi základními registry a agendovými informačními systémy (AIS) a mezi AIS navzájem, dále je prostřednictvím tohoto systému zajišťována správa oprávnění přístupu k datům a jiné.

Legislativně je ISZR zakotven v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 
Na eGON rozhraní ISZR je poskytována registrovaným subjektům v AIS řada služeb. Na webových stránkách  http://www.szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/64-popis-hlavicek-egon-sluzeb-2stránka se zobrazí v novém okně Správy základních registrů je umožněno stažení katalogu těchto eGON služeb, s popisem jednotlivých eGON služeb. Tento katalog je průběžně rozšiřován.

Aktuální upozornění: 

Služba E41 - isknCtiVlastniky – ukončení této služby je plánováno na 31.8.2021. Po tomto datu nebude služba dostupná, bude možné využívat pouze službu E238, která ji plně nahrazuje! Služba E238 isknCtiVlastniky2, která ji nahrazuje, zahrnuje i případy přídatného spoluvlastnictví, kdy je nemovitost "vlastněna" jinou nemovitostí.


Služby eGON

Jednotlivé eGON služby jsou rozděleny do těchto hlavních kategorií: 

Služby založené na základních registrech

  • Služby založené na ROB
  • Služby založené na ROS
  • Služby založené na RUIAN
  • Služby založené na RPP
  • Služby založené na ORG
  • Služby založené na ISZR

Služby založené na AIS - tzv. kompozitní služby 

Kompozitní služby jsou eGON služby informačního systému základních registrů, které poskytují údaje vedené v základních registrech a v agendových informačních systémech. Kompozitní služby slouží k usnadnění identifikace a následnému ztotožnění subjektů vedených v různých evidencích využitím nereferenčních údajů, které nejsou obsaženy v základních registrech.

Kompozitní služby založené na AIS ISKN 

Další údaje z ISKN platné k aktuálnímu datu (parcela, katastrální území) je možné získat pomocí eGON služeb RÚIAN (E34k a E34d, E35k a E35d, více informací lze nalézt v katalogu služebstránka se zobrazí v novém okně Správy základních registrů.


 

Datum poslední aktualizace: 28.01.2021

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.

22.04.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

14.04.2022
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

21.03.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce digitální mapy veřejné správy.