Vysvětlivky k položkám žádosti o dálkový přístup

Adresa

Pokud požadujete zasílat korespondenci a faktury – vyúčtování na jinou adresu, než je uvedena na žádosti jako sídlo společnosti, resp. trvalé bydliště, uveďte tuto kontaktní adresu do pole „Poznámky“.

Souhlas s inkasem vyúčtované částky

Souhlas s inkasem znamená, že žadatel dá své bance pokyn, aby umožňovala Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (respektive ČNB, u které má ČÚZK veden účet) inkasování fakturované částky za údaje poskytnuté prostřednictvím dálkového přístupu. Jako účet, v jehož prospěch se bude inkasovat, uveďte číslo účtu u ČNB: 19-6828001/0710 .

Účtovací období

Vyúčtování poskytnutých výstupů DP se provádí v požadovaných časových intervalech počínaje dnem otevření zákaznického účtu. Pokud by však vyúčtovaná částka nedosáhla minimální výše 2000 Kč, odkládá se vyúčtování (fakturace) až do doby překročení uvedeného limitu, nejdéle však do 12 měsíců od posledního vyúčtování. Následující účtovací období začíná vždy dnem posledního provedeného vyúčtování.

Účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Katastr nemovitostí zahrnuje také osobní údaje o oprávněných subjektech (vlastnících). Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést účel, pro který bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Název země zpracování poskytnutých osobních údajů

Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést název země, ve které bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Kontrola místa připojení - IP adresa

Pokud má počítač, ze kterého se připojujete k síti INTERNET, přidělenu poskytovatelem stabilní IP adresu, pak při jejím uvedení do žádosti lze zajistit, aby při každém připojení k DP (po zadání username a hesla v okně "Přístup pro registrované uživatele") systém zkontroloval, zda se uživatel přihlašuje právě z tohoto počítače. Jinak bude přístup odmítnut. Pokud má Vaše firma svou interní síť, pak touto adresou je IP adresa proxy serveru (nebo firewallu), jehož prostřednictvím se připojení k INTERNETU realizuje. Stabilní IP adresa ovšem vyžaduje připojení pevnou linkou. Počítače připojené prostřednictvím modemu po telefonních linkách tuto možnost obvykle nemají. Jestliže položku "IP adresa" v žádosti neuvedete, tato kontrola se neprovádí a uživatel, kterému svěříte Váš username a heslo, se bude moci přihlašovat k DP z kteréhokoliv počítače připojeného k INTERNETU.

IP adresy, které nelze použít pro kontrolu místa připojení, jsou v těchto rozsazích:

Podle normy RFC1918 jsou pro uzavřené podnikové sítě tyto IP:
Třída A 10.0.0.0 až 10.255.255.255
Třída B 172.16.0.0 až 172.31.255.255
Třída C 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Datum poslední aktualizace: 30.09.2013

Aktuality

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

17.12.2020
 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2020) je k dispozici ke stažení.

18.11.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2020) je k dispozici ke stažení.

09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.