Často kladené dotazy k dálkovému přístupu (FAQ)

 1. Dotaz
  Jaká je internetová adresa Dálkového přístupu (DP) do Katastru nemovitostí (KN)?

  Odpověď
  Správná adresa je https://katastr.cuzk.cz  (je nutné uvádět bez obvyklých www).
 2. Dotaz
  Mám dotaz, zda listiny získané prostřednictvím DP (výpisy z katastru) je možné dokládat jako rovnocenné pro vyřízení vkladu kupních, směnných a jiných smluv do katastru nemovitostí?

  Odpověď Při podání návrhu na vklad se výpis z katastru nepředkládá. Zda navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zkoumá před svým rozhodnutím o vkladu katastrální úřad v řízení o povolení vkladu. Obecně platí, že veřejnou listinou je kromě výpisu v listinné podobě (v našem případě výpisu z katastru nemovitostí poskytnutého katastrálním úřadem) i ověřený výstup z informačního systému veřejné správy (v našem případě z informačního systému katastru nemovitostí prostřednictvím Dálkového přístupu). Ověřené výstupy z katastru nemovitostí poskytují notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst, úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis Ministerstva vnitra, zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových zastupitelských úřadů na svých internetových stránkách, dále pak držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, banka, pojišťovna, zdravotní pojišťovna a poskytovatel univerzální služby podle zákona o elektronických komunikacích, kterým byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen "osoba autorizovaná ministerstvem").
 3. Dotaz
  Promiňte prosím, ale potřeboval bych, aby mi společně s fakturou chodily i výpisy za účtované činnosti, abych je mohl přefakturovat povinným. V návodu jsem však nenašel, jak to provést.

  Odpověď
  Pomocí dálkového přístupu je možné si na základě informací uvedených na faktuře kdykoli zdarma vytisknout výpis stavu zákaznického účtu. V aplikaci DP vpravo nahoře stiskněte tlačítko Můj účet, kde je možno provést Výpis z účtu uživatele.  Zde je třeba vyplnit data uvedené na faktuře, zvolit formát výpisu (PDF či HTML) a spustit sestavu stejně jako u klasických výpisů z katastru. Vytvořenou sestavu najdete v záložce Moje sestavy. Na výsledné sestavě je zobrazen přehled zaúčtovaných položek. Tento seznam obsahuje informace o typech zaúčtovaných sestav, počtu stran a ceně, datu a času spuštění, neobsahuje ale přesné zadání zaúčtované sestavy. Toto přesné zadání není pomocí dálkového přístupu možné získat. Možností je pouze vytištění obrazovky v okamžiku, kdy je uživateli zobrazena tabulka Moje sestavy, kde je uvedeno zadání a číslo identifikace, které je možné porovnat s výpisem stavu zákaznického účtu. 
 4. Dotaz
  Ve kterých katastrálních územích je již zpracována digitální mapa?

  Odpověď
  Přehled digitalizovaných katastrálních území naleznete na stránce Digitalizace katastrálních map, kde máte seznam katastrálních území s informacemi o dokončených DKM.
 5. Dotaz
  Naše firma má zájem o zřízení DP, ale není nám jasné, jaký kraj nám bude přidělen. Máme pozemky v působnosti KÚ Frýdek-Místek, Ostrava a Nový Jičín a ani ve smlouvě se informace o požadovaném území nevyplňuje.

  Odpověď
  Po zřízení DP do KN budete mít možnost vyhledání po celé ČR v případě, že budete znát katastrální území a další povinný parametr, jako je např. u Výpisu z katastru oprávněný subjekt (vlastník) nebo č. LV, případně konkrétní nemovitost.
 6. Dotaz
  Dovolujeme si Vás požádat o návod, jakým postupem máme zjistit v aplikaci DP vlastníka (oprávněnou osobu), pokud známe obec, ulici a číslo popisné.

  Odpověď
  V tomto případě vlastníka zjistíte tímto postupem:
  V aplikaci DP v záložce „Výpis z KN“ vyberte „Zjednodušené zadání podle stavby“.
  Zadejte obec, část obce, typ stavby a č.p./č.e. 
  Stiskněte tlačítko Vyhledat.
  Stiskněte tlačítko Vytvoř výpis.
  Vytvořený výpis z katastru nemovitostí s údaji o vlastnících najdete v záložce Moje sestavy.

  Ulici nemůžete zadat viz podrobněji dotaz 7.

  Pro vytvoření výstupu Informace o stavbách, stejně jako výstupu Výpis z katastru nemovitostí podle nemovitosti, je ale potřeba znát katastrální území. Kromě použití dálkového přístupu pro nalezení těchto údajů lze bezplatně použít Nahlížení do KN .
 7. Dotaz
  Mohu zadat adresu např. Brno, Jeřabinová 737 do "Informací o stavbách s č.p./č.e."?

  Odpověď
  Pro Informace o stavbách je třeba zadat katastrální území (např. Brno jich má asi 40), část obce (Brno má více než 50 částí obce) a číslo popisné (čísla popisná jsou přidělovaná v každé části obce samostatně). Název ulice nelze použít jako parametr (u každého parametru je označení jeho významu - žádný parametr adresa nebo ulice v DP neexistuje).
 8. Dotaz
  V našem případě vyhledáváme umístění dané lokality v digitální mapě. Potřebuji získat Výpis z katastru pro konkrétní parcelu, ale neznám její číslo parcelní. Vstoupíme např. do katastrálního území Přerov a budeme hledat parcelu v mapě. Při hledání bude nutné jít do několika pohledů, než najdeme správné místo. Znamená to, že za jedno místo bude 50 Kč, nebo při vyhledání místa bude účtováno každé zobrazení (posunutí, zvětšení) mapy?

  Odpověď
  Pro nalezení hledaného objektu v hlavním menu vyberte záložku "Mapy" a po zobrazení přehledové mapy ČR zadejte vpravo v záložce „Hledat“ např. katastrální území a zmáčkněte tlačítko "Hledat". Zobrazenou mapu můžete přiblížit (tlačítkem plus „+“ či tlačítkem „Výběr obdélníkem“, posunout pomocí myši, a tak se dostat k hledanému objektu. Za posuny při hledání v této mapě neplatíte (pro výběr typu mapy můžete v záložce „Vrstvy“ zaškrtnout nebo odškrtnout mapovou vrstvu, kterou chcete zobrazit). Zaplatíte až za vytvoření sestavy Výpis z katastru nemovitostí. 
 9. Dotaz
  Mohu používat dynamickou IP adresu pro kontrolu místa připojení?

  Odpověď
  Ne. Služba Kontrola místa připojení podle IP adresy funguje tak, že u nás je zaznamenána adresa, odkud se budete přihlašovat. Takže pokud používáte dynamickou adresu pro připojování na internet, tak se tato IP adresa může měnit s každým připojením, což znemožňuje tuto adresu kontrolovat podle IP, která je zaznamenána u nás.
  U některých poskytovatelů internetu se může jevit, že se připojujete ze stále stejné adresy, avšak tuto adresu používají i jiní uživatelé daného poskytovatele. Informujte se u Vašeho poskytovatele připojení, jestli je IP adresa, se kterou se připojujete k internetu vyhrazena pouze Vám. Aplikace kontroluje tuto zaznamenanou adresu, když máte u nás zřízenu kontrolu místa připojení. Touto adresou se můžete identifikovat v internetu, pokud se připojujete ze svého počítače, nebo své počítačové sítě na internet.

Datum poslední aktualizace: 10.03.2021