Číselníky k nemovitosti

Seznam číselníků

Druh pozemku

Název číselníku SC_D_POZEMKU
Popis číselníku: druh pozemku
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_D_POZEMKU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód druhu pozemku
NAZEVNázev druhu pozemku
ZEMEDELSKA_KULTURADefinuje, zda je parcela zemědělskou kulturou (a/n)
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
ZKRATKAZkatka názvu druhu pozemku
TYPPPD_KODKód značky pro vyjádření druhu pozemku v digitální mapě
STAVEBNI_PARCELADefinuje, zda je parcela stavební parcelou (a/n)
POVINNA_OCHRANA_POZKód způsobu ochrany pozemku, který je pro daný druh pozemku povinný
POVINNY_ZPUSOB_VYUZPovinný způsob využití pozemku pro daný druh pozemku (a/n)

Způsob určení výměry

Název číselníku SC_ZP_URCENI_VYMERY
Popis číselníku: číselník obsahuje možné způsoby určení výměry
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZP_URCENI_VYMERY ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód způsobu určení výměry
NAZEVNázev způsobu určení výměry
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku

Způsob využití pozemku

Název číselníku SC_ZP_VYUZITI_POZ
Popis číselníku: způsob využití pozemku
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZP_VYUZITI_POZ ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód způsobu využití pozemku
NAZEVNázev způsobu využití pozemku
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
TYPPPD_KODKód značky, která má být použita pro vyjádření způsobu využití pozemku v digitální mapě
ZKRATKAZkrácený název způsobu využití pozemku

Vazba mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku

Název číselníku SC_POZEMEK_VYUZITI
Popis číselníku: povolené vazby mezi druhem pozemku a způsobem využití pozemku
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_POZEMEK_VYUZITI ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
DRUPOZ_KODKód druhu pozemku SC_D_POZEMKU.KOD
ZPVYPO_KODKód způsobu využití pozemku SC_ZP_VYUZITI_POZ.KOD

Účel práva stavby

Název číselníku SC_UCELY_PS
Popis číselníku: Popis
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_UCELY_PS ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KódKód účelu práva stavby
NázevNázev účelu práva stavby
Platnost odDatum vzniku prvku
Platnost doDatum zániku prvku

Způsob využití stavby

Název číselníku SC_ZP_VYUZITI_BUD
Popis číselníku: způsob využití stavby
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZP_VYUZITI_BUD ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód způsobu využití stavby
NAZEVNázev způsobu využití stavby
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
ZKRATKAZkratka názvu způsobu využití stavby

Vazba mezi typem stavby a způsobem využití stavby

Název číselníku SC_TYPB_ZPVYB
Popis číselníku: povolené vazby mezi typem stavby a způsobem využití stavby
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_TYPB_ZPVYB ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
ZPVYBU_KODKód typu stavby SC_T_BUDOV.KOD
TYPBUD_KODKód způsobu využití stavby SC_ZP_VYUZITI_BUD.KOD

Způsob využití jednotky

Název číselníku SC_ZP_VYUZITI_JED
Popis číselníku: způsob využití jednotky
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZP_VYUZITI_JED ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód způsobu využití jednotky
NAZEVNázev způsobu využití jednotky
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
ZKRATKAZkratka názvu způsobu využití jednotky

Typ stavby

Název číselníku SC_T_BUDOV
Popis číselníku: typ stavby
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_T_BUDOV ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód typu stavby
NAZEVNázev typu stavby
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
ZADANI_CDRozlišení, zda je pro daný typ stavby nutné uvádět číslo domovní (a/n)
ZKRATKAZkratka názvu typu stavby

Typ jednotky

Název číselníku SC_T_JEDNOTEK
Popis číselníku: typ jednotky
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_T_JEDNOTEK ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód typu jednotky
NAZEVNázev typu jednotky
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_ODDatum zániku prvku
ZKRATKAZkratka názvu typu jednotky
OZVymezení podle Občanského zákoníku (ano/ne)

Typ ochrany nemovitosti

Název číselníku SC_T_OCHRANY_NEM
Popis číselníku: typ ochrany nemovitosti
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_T_OCHRANY_NEM ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód typu ochrany nemovitosti
NAZEVNázev typu ochrany nemovitosti
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku

Způsob ochrany nemovitosti

Název číselníku SC_ZP_OCHRANY_NEM
Popis číselníku: způsob ochrany nemovitosti vyplývající z oblasti ochrany přírody, kultury, zdravotnictví nebo umístění geodetického bodu na parcele
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZP_OCHRANY_NEM ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód způsobu ochrany nemovitosti
NAZEVNázev způsobu ochrany nemovitosti
TYOCHN_KODKód typu ochrany nemovitosti
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
POZEMEKRozlišení, zda je povolen zápis daného způsobu ochrany k pozemku (a = ano, n = ne)
BUDOVARozlišení, zda je povolen zápis daného způsobu ochrany k stavbě (a = ano, n = ne)
JEDNOTKARozlišení, zda je povolen zápis daného způsobu ochrany k jednotce (a = ano, n = ne)
PRAVO_STAVBYRozlišení, zda je povolen zápis daného způsobu ochrany k právu stavby (a = ano, n = ne)

Zdroje parcel zjednodušené evidence

Název číselníku SC_ZDROJE_PARCEL_ZE
Popis číselníku: zdroje evidence parcel v půdních celcích, které jsou zobrazeny v jiném podkladu než v katastrální mapě a jsou evidovány zjednodušeným způsobem
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_ZDROJE_PARCEL_ZE ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód zdroje parcel zjednodušené evidence
NAZEVNázev zdroje parcel zjednodušené evidence
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
ZKRATKAZkratka názvu zdroje parcel zjednodušené evidence

Číselník bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Název číselníku SC_BPEJ
Popis číselníku: číselník bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) vedených v ISKN. Číselník BPEJ v ISKN vychází z vyhlášky Ministerstva financí.
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_BPEJ ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 17.04.2024
 
Položka Význam
KODKód BPEJ
CENATabulková cena za 1 m2
POPISPopis BPEJ
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku

Zpět na číselníky ISKN
Datum poslední aktualizace: 21.05.2020

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.