Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud žadáte o vydání úředního průkazu ke vstupu na nemovitosti, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, zaměstnavatel, druh ukončeného středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání zeměměřického směru).

Účel zpracování

Vydávání úředních průkazů ke vstupu na nemovitosti a jejich evidence.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících z § 7 zeměměřického zákona. Tyto údaje jsou nezbytné pro prokázání splnění podmínek pro vydání úředního průkazu ve smyslu § 7 odst. 1 a § 3 odst. 3 a 4 zákona zeměměřictví.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z podání a dalších listin doložených žadatelem. 

Plánovaná doba zpracování

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s vydáváním úředních průkazů ke vstupu na nemovitosti je příslušný zeměměřický a katastrální inspektorát (kontaktní údaje ZKI). 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec  (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018