k.ú.: 799068 - Srní II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557111 - Srní NUTS5 CZ0322557111
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 312298
travní p. 56 1230588
lesní poz 34 7600886
vodní pl. tok přirozený 1 4550
zast. pl. společný dvůr 1 77
zast. pl. zbořeniště 2 513
zast. pl. 17 3472
ostat.pl. jiná plocha 65 586964
ostat.pl. manipulační pl. 12 29876
ostat.pl. ostat.komunikace 3 26052
Celkem KN 209 9795276
Par. DKM 209 9795276
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 17
byt.z. byt 23
Celkem JED 23
LV 49
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.1996
VÚMO 1:5000 01.01.1987 25.03.1996
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1987 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 22:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.