k.ú.: 798932 - Hůrka u Železné Rudy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556084 - Prášily NUTS5 CZ0322556084
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
lesní poz 241 21761978
vodní pl. nádrž přírodní 1 26572
vodní pl. tok přirozený 5 74998
zast. pl. společný dvůr 28 52218
zast. pl. 51 14020
ostat.pl. jiná plocha 271 6276023
ostat.pl. manipulační pl. 1 13798
ostat.pl. ostat.komunikace 25 167148
ostat.pl. silnice 7 76243
Celkem KN 630 28462998
Par. DKM 630 28462998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 50
LV 48
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.1996
VÚMO 1:5000 01.01.1987 27.12.1996
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 01:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.