k.ú.: 798622 - Mnich u Nové Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 9549
travní p. 15 187359
lesní poz 156 3140074
vodní pl. nádrž umělá 2 2276
vodní pl. rybník 14 603901
vodní pl. tok přirozený 1 2737
vodní pl. tok umělý 1 3040
vodní pl. zamokřená pl. 2 1920
zast. pl. zbořeniště 1 1857
zast. pl. 5 4550
ostat.pl. jiná plocha 15 192836
ostat.pl. manipulační pl. 4 28662
ostat.pl. neplodná půda 26 41892
ostat.pl. ostat.komunikace 62 127402
ostat.pl. silnice 1 3924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 690082
Celkem KN 328 5042061
PK 39 15172
GP 138 161961
Celkem ZE 177 177133
Par. KMD 183 3640768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 4
LV 16
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.01.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 13.08.2022 02:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.