k.ú.: 798461 - Maršovice u Dubé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561614 - Chlum NUTS5 CZ0511561614
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 300806
zahrada 35 16034
ovoc. sad 4 56192
travní p. 68 571170
lesní poz 42 1058588
vodní pl. nádrž umělá 1 207
zast. pl. zbořeniště 6 833
zast. pl. 40 10024
ostat.pl. dobývací prost. 1 61802
ostat.pl. jiná plocha 18 7079
ostat.pl. neplodná půda 29 27874
ostat.pl. ostat.komunikace 24 27485
ostat.pl. zeleň 1 255
Celkem KN 289 2138349
Par. KMD 289 2138349
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 37
LV 77
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1824 30.04.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 30.09.2020 05:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička