k.ú.: 797723 - Žlutava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586013 - Žlutava NUTS5 CZ0724586013
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 1651054
zahrada 432 293764
ovoc. sad 22 75379
travní p. 801 1327233
lesní poz les(ne hospodář) 6 841787
lesní poz 180 2448365
vodní pl. nádrž umělá 4 6635
vodní pl. tok přirozený 19 32987
vodní pl. zamokřená pl. 5 1200
zast. pl. zbořeniště 24 3640
zast. pl. 569 135477
ostat.pl. jiná plocha 159 141334
ostat.pl. manipulační pl. 34 52300
ostat.pl. neplodná půda 157 93020
ostat.pl. ostat.komunikace 211 219493
ostat.pl. pohřeb. 1 2755
ostat.pl. silnice 47 38481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16331
ostat.pl. zeleň 23 20724
Celkem KN 3479 7401959
Par. DKM 943 2614986
Par. KMD 2536 4786973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 378
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 49
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
Celkem BUD 545
byt.z. byt 13
obč.z. byt 2
Celkem JED 15
LV 994
spoluvlastník 1526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.05.2018
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 09.12.2019 17:11

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.