k.ú.: 797723 - Žlutava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586013 - Žlutava NUTS5 CZ0724586013
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 751 1626098
zahrada 430 295558
ovoc. sad 23 75379
travní p. 803 1330065
lesní poz les(ne hospodář) 6 841787
lesní poz 185 2457898
vodní pl. nádrž umělá 5 11513
vodní pl. tok přirozený 22 34685
vodní pl. zamokřená pl. 5 1200
zast. pl. zbořeniště 24 3640
zast. pl. 572 135862
ostat.pl. jiná plocha 160 145444
ostat.pl. manipulační pl. 34 52300
ostat.pl. neplodná půda 152 90611
ostat.pl. ostat.komunikace 213 223534
ostat.pl. pohřeb. 1 2755
ostat.pl. silnice 46 36922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16331
ostat.pl. zeleň 23 20724
Celkem KN 3463 7402306
Par. DKM 998 2730236
Par. KMD 2465 4672070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 379
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
Celkem BUD 549
byt.z. byt 13
obč.z. byt 2
Celkem JED 15
LV 1000
spoluvlastník 1541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.05.2018
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.08.2020 06:39

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.