k.ú.: 797596 - Žižkovo Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569801 - Žižkovo Pole NUTS5 CZ0631569801
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 767 6719571
zahrada 160 95868
ovoc. sad 1 6226
travní p. 556 1707870
lesní poz 506 1945767
vodní pl. nádrž umělá 10 13639
vodní pl. rybník 2 7205
vodní pl. tok přirozený 25 40512
vodní pl. tok umělý 9 5778
vodní pl. zamokřená pl. 1 1011
zast. pl. společný dvůr 1 88
zast. pl. zbořeniště 2 744
zast. pl. 219 96299
ostat.pl. jiná plocha 67 43256
ostat.pl. manipulační pl. 31 43002
ostat.pl. neplodná půda 48 46688
ostat.pl. ostat.komunikace 261 293636
ostat.pl. pohřeb. 1 974
ostat.pl. silnice 9 768
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8851
Celkem KN 2678 11077753
Par. KMD 2678 11077753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 302
spoluvlastník 514

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 23.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 15:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.