k.ú.: 797570 - Macourov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569801 - Žižkovo Pole NUTS5 CZ0631569801
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1785196
zahrada 31 12921
travní p. 127 443676
lesní poz 215 828914
vodní pl. nádrž umělá 1 429
vodní pl. rybník 1 449
vodní pl. tok přirozený 22 12797
vodní pl. tok umělý 1 6330
zast. pl. 35 13990
ostat.pl. jiná plocha 5 1346
ostat.pl. manipulační pl. 1 470
ostat.pl. neplodná půda 39 40168
ostat.pl. ostat.komunikace 67 70071
ostat.pl. silnice 15 30831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1059
Celkem KN 711 3248647
Par. KMD 711 3248647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 35
LV 94
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 23.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 05:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička