k.ú.: 797553 - Vítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 1019958
zahrada 34 16821
ovoc. sad 117 844871
travní p. 19 28520
lesní poz 5 2841
vodní pl. tok přirozený 8 3766
zast. pl. zbořeniště 1 265
zast. pl. 48 25564
ostat.pl. jiná plocha 61 69618
ostat.pl. manipulační pl. 10 2436
ostat.pl. neplodná půda 58 23837
ostat.pl. ostat.komunikace 52 17164
ostat.pl. silnice 12 36843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9417
ostat.pl. zeleň 5 7534
Celkem KN 686 2109455
Par. KMD 686 2109455
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 82
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2012
S-SK GS 1:2880 1891 09.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.