k.ú.: 797553 - Vítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533157 - Žižice NUTS5 CZ0203533157
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 785747
zahrada 25 13478
ovoc. sad 58 1046527
travní p. 12 14216
lesní poz 2 7108
vodní pl. tok přirozený 3 6280
zast. pl. zbořeniště 1 265
zast. pl. 48 25564
ostat.pl. jiná plocha 43 51038
ostat.pl. manipulační pl. 10 2436
ostat.pl. mez, stráň 1 111
ostat.pl. neplodná půda 40 23239
ostat.pl. ostat.komunikace 50 54705
ostat.pl. silnice 12 41442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9417
ostat.pl. zamokřená pl. 9 12845
ostat.pl. zeleň 5 13570
Celkem KN 418 2107988
Par. DKM 203 1811136
Par. KMD 215 296852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 78
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 24.02.2020
KMD 1:1000 09.07.2012
S-SK GS 1:2880 1891 09.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.09.2020 15:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička