k.ú.: 797421 - Žíželeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 226 2736378
zahrada 92 40057
ovoc. sad 2 18258
travní p. 101 215647
lesní poz 24 159761
vodní pl. nádrž přírodní 1 2510
vodní pl. nádrž umělá 1 243
vodní pl. tok přirozený 34 22187
vodní pl. tok umělý 1 11
zast. pl. zbořeniště 6 1494
zast. pl. 76 45248
ostat.pl. jiná plocha 13 12833
ostat.pl. manipulační pl. 1 6208
ostat.pl. ostat.komunikace 52 91996
ostat.pl. pohřeb. 1 1202
ostat.pl. silnice 16 29509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4736
ostat.pl. zeleň 10 16556
Celkem KN 658 3404834
Par. DKM 400 3040068
Par. KMD 258 364766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 76
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 152
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.08.2019
KMD 1:1000 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 03:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.