k.ú.: 797421 - Žíželeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 2685818
zahrada 92 40656
ovoc. sad 2 18258
travní p. 108 341930
lesní poz 17 146535
vodní pl. nádrž přírodní 1 2471
vodní pl. nádrž umělá 1 243
vodní pl. tok přirozený 42 19224
vodní pl. tok umělý 4 1023
zast. pl. zbořeniště 6 1494
zast. pl. 76 45362
ostat.pl. jiná plocha 20 20322
ostat.pl. manipulační pl. 1 6208
ostat.pl. neplodná půda 6 2748
ostat.pl. ostat.komunikace 45 30585
ostat.pl. pohřeb. 1 1202
ostat.pl. silnice 7 37711
ostat.pl. zeleň 1 1880
Celkem KN 755 3403670
Par. DKM 34 86685
Par. KMD 721 3316985
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 76
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 158
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.07.2019 21:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.