k.ú.: 797359 - Živonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535168 - Řepín NUTS5 CZ0206535168
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 4279731
zahrada 91 60682
ovoc. sad 28 150726
travní p. 16 43180
lesní poz 118 935450
vodní pl. nádrž umělá 2 3069
vodní pl. tok umělý 5 6607
zast. pl. společný dvůr 2 2920
zast. pl. zbořeniště 3 140
zast. pl. 100 72466
ostat.pl. jiná plocha 33 39184
ostat.pl. manipulační pl. 35 44345
ostat.pl. neplodná půda 148 181699
ostat.pl. ostat.komunikace 77 69084
ostat.pl. pohřeb. 1 165
ostat.pl. silnice 7 30380
ostat.pl. zeleň 1 72
Celkem KN 1080 5919900
Par. KMD 1077 5918493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 170
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 06.06.2020 04:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.