k.ú.: 797103 - Kokořov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558630 - Žinkovy NUTS5 CZ0324558630
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 3813967
zahrada 98 111979
ovoc. sad 2 4890
travní p. 137 1245322
lesní poz 56 1024903
vodní pl. nádrž umělá 6 12959
vodní pl. rybník 1 2500
vodní pl. tok přirozený 13 36116
vodní pl. tok umělý 7 6462
vodní pl. zamokřená pl. 2 5613
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 1 264
zast. pl. 137 86984
ostat.pl. jiná plocha 50 58380
ostat.pl. manipulační pl. 18 29012
ostat.pl. neplodná půda 34 48288
ostat.pl. ostat.komunikace 97 119955
ostat.pl. silnice 100 115136
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 53
ostat.pl. zeleň 4 1033
Celkem KN 818 6723854
PK 1442 4212821
GP 109 801729
Celkem ZE 1551 5014550
Par. DKM 382 355857
Par. KMD 47 955183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 124
LV 253
spoluvlastník 655

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2022
DKM-KPÚ 1:1000 08.02.2022 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 08.08.2022 23:42

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.