k.ú.: 796701 - Židlochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584282 - Židlochovice NUTS5 CZ0643584282
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1174 2068733
vinice 161 80444
zahrada 1029 699873
ovoc. sad 158 672863
travní p. 144 171215
lesní poz 151 281412
vodní pl. nádrž umělá 1 345
vodní pl. tok přirozený 24 167044
vodní pl. zamokřená pl. 1 289
zast. pl. společný dvůr 8 3473
zast. pl. zbořeniště 20 5463
zast. pl. 1502 348551
ostat.pl. dráha 1 12870
ostat.pl. jiná plocha 601 312912
ostat.pl. manipulační pl. 64 83298
ostat.pl. neplodná půda 360 247423
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 68
ostat.pl. ostat.komunikace 388 281254
ostat.pl. pohřeb. 2 7771
ostat.pl. silnice 50 103771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 51080
ostat.pl. zeleň 95 331649
Celkem KN 5945 5931801
Par. DKM 5945 5931801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 738
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 196
č.e. jiná st. 120
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 46
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 1473
byt.z. byt 590
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 64
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 18
Celkem JED 708
LV 2353
spoluvlastník 4066

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2016
THM-G 1:2000 01.01.1972 13.10.2016 1:2000,1:1000
THM-V 1:2000 01.01.1972 13.10.2016 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 26.09.2020 16:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička