k.ú.: 796352 - Želízy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535397 - Želízy NUTS5 CZ0206535397
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 2143482
zahrada 274 158527
ovoc. sad 11 25317
travní p. 127 177848
lesní poz 212 3598473
vodní pl. tok přirozený 8 14207
vodní pl. tok umělý 10 7729
vodní pl. zamokřená pl. 34 195506
zast. pl. společný dvůr 1 272
zast. pl. zbořeniště 7 2279
zast. pl. 318 61010
ostat.pl. jiná plocha 50 34357
ostat.pl. manipulační pl. 69 34339
ostat.pl. neplodná půda 142 67956
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 207
ostat.pl. ostat.komunikace 120 83997
ostat.pl. silnice 93 99678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6569
ostat.pl. zeleň 22 18513
Celkem KN 1799 6730266
Par. KMD 1799 6730266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 20
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 312
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 337
spoluvlastník 463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2015
DKM-KPÚ 27.12.2007 1:1000 15.02.2008 *) KPÚ Tupadly
S-SK GS 1:2880 1843 25.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 04.06.2020 00:44

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.