k.ú.: 796352 - Želízy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535397 - Želízy NUTS5 CZ0206535397
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 295 2135401
zahrada 274 158527
ovoc. sad 11 25239
travní p. 128 182646
lesní poz 210 3598866
vodní pl. tok přirozený 8 14207
vodní pl. tok umělý 10 7729
vodní pl. zamokřená pl. 34 195506
zast. pl. společný dvůr 1 272
zast. pl. zbořeniště 7 2279
zast. pl. 320 61059
ostat.pl. jiná plocha 52 36108
ostat.pl. manipulační pl. 68 33977
ostat.pl. neplodná půda 142 67956
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 207
ostat.pl. ostat.komunikace 120 85657
ostat.pl. silnice 93 99678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6569
ostat.pl. zeleň 22 18513
Celkem KN 1798 6730396
Par. DKM 5 10994
Par. KMD 1793 6719402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 20
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 314
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 338
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2015
DKM-KPÚ 27.12.2007 1:1000 15.02.2008 *) KPÚ Tupadly
S-SK GS 1:2880 1843 25.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 05:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička