k.ú.: 796336 - Tupadly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 529583 - Tupadly NUTS5 CZ0206529583
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1361317
zahrada 133 77618
travní p. 109 200681
lesní poz 179 4081205
vodní pl. tok přirozený 10 11098
vodní pl. tok umělý 14 7524
vodní pl. zamokřená pl. 22 94416
zast. pl. společný dvůr 2 1826
zast. pl. zbořeniště 4 1173
zast. pl. 181 43519
ostat.pl. jiná plocha 83 70328
ostat.pl. manipulační pl. 24 26690
ostat.pl. neplodná půda 172 116821
ostat.pl. ostat.komunikace 82 107407
ostat.pl. silnice 8 58201
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3875
ostat.pl. zeleň 28 110635
Celkem KN 1193 6374334
Par. DKM 275 1977818
Par. KMD 918 4396516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 175
LV 209
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2011
DKM-KPÚ 27.12.2007 1:1000 15.02.2008 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1843 18.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.08.2019 09:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.