k.ú.: 796328 - Sitné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535397 - Želízy NUTS5 CZ0206535397
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 1821397
zahrada 52 50496
ovoc. sad 9 30610
travní p. 44 304006
lesní poz 191 1708185
vodní pl. zamokřená pl. 1 144
zast. pl. společný dvůr 2 54
zast. pl. zbořeniště 4 836
zast. pl. 51 33007
ostat.pl. jiná plocha 32 59096
ostat.pl. manipulační pl. 12 21315
ostat.pl. neplodná půda 61 96681
ostat.pl. ostat.komunikace 66 90600
ostat.pl. silnice 6 47696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1562
ostat.pl. zeleň 35 71283
Celkem KN 636 4336968
Par. DKM 175 2214721
Par. KMD 461 2122247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 50
LV 76
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2013
DKM-KPÚ 17.09.2007 1:1000 27.09.2007 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 16.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.07.2019 21:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.