k.ú.: 795798 - Žehušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534650 - Žehušice NUTS5 CZ0205534650
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 3181575
zahrada 294 280484
ovoc. sad 26 488856
travní p. 41 155439
lesní poz 57 1200055
vodní pl. nádrž přírodní 24 110751
vodní pl. nádrž umělá 1 3693
vodní pl. rybník 1 921
vodní pl. tok přirozený 17 192159
vodní pl. zamokřená pl. 1 30067
zast. pl. společný dvůr 10 5927
zast. pl. zbořeniště 11 2459
zast. pl. 389 147378
ostat.pl. jiná plocha 63 33639
ostat.pl. manipulační pl. 20 23841
ostat.pl. neplodná půda 38 134309
ostat.pl. ostat.komunikace 108 263370
ostat.pl. pohřeb. 4 5998
ostat.pl. silnice 6 80481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1293
ostat.pl. zeleň 40 1205296
Celkem KN 1519 7547991
Par. DKM 667 6607559
Par. KMD 852 940432
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 250
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 376
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 21
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 44
LV 526
spoluvlastník 752

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2021
DKM-KPÚ 1:1000 28.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.06.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 13.08.2022 02:00

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.