k.ú.: 795798 - Žehušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534650 - Žehušice NUTS5 CZ0205534650
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 3288454
zahrada 189 198947
ovoc. sad 29 491383
travní p. 40 150061
lesní poz 57 1200055
vodní pl. nádrž přírodní 24 110751
vodní pl. nádrž umělá 1 3693
vodní pl. rybník 1 921
vodní pl. tok přirozený 17 191560
vodní pl. zamokřená pl. 1 30067
zast. pl. společný dvůr 9 1459
zast. pl. zbořeniště 14 3126
zast. pl. 363 153922
ostat.pl. jiná plocha 62 34086
ostat.pl. manipulační pl. 20 24598
ostat.pl. neplodná půda 39 139695
ostat.pl. ostat.komunikace 89 233472
ostat.pl. pohřeb. 4 5998
ostat.pl. silnice 6 79704
ostat.pl. zeleň 35 1203293
Celkem KN 1488 7545245
PK 9 52156
Celkem ZE 9 52156
Par. DKM 669 6608156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 151
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 105
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 354
byt.z. byt 22
byt.z. garáž 21
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 44
LV 530
spoluvlastník 759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 23:05

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.