k.ú.: 795704 - Točník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534463 - Točník NUTS5 CZ0202534463
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 462
orná půda 344 2481846
zahrada 146 120388
ovoc. sad 5 116931
travní p. mez, stráň 8 7619
travní p. 164 401238
lesní poz 20 1846445
vodní pl. nádrž umělá 4 13908
vodní pl. rybník 6 21200
vodní pl. tok přirozený 17 33262
vodní pl. tok umělý 33 7587
vodní pl. zamokřená pl. 2 1745
zast. pl. zbořeniště 1 470
zast. pl. 136 56705
ostat.pl. jiná plocha 112 76249
ostat.pl. manipulační pl. 2 752
ostat.pl. neplodná půda 34 31600
ostat.pl. ostat.komunikace 70 102172
ostat.pl. silnice 14 56129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5896
Celkem KN 1123 5382604
Par. KMD 1123 5382604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 132
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 8
Celkem JED 18
LV 344
spoluvlastník 558

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839 15.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 25.09.2020 23:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička