k.ú.: 795691 - Sedlec u Žebráku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 532029 - Žebrák NUTS5 CZ0202532029
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 955517
zahrada 31 44017
ovoc. sad 2 7873
travní p. 53 146821
lesní poz 4 47468
vodní pl. nádrž umělá 2 2335
vodní pl. rybník 1 6498
vodní pl. tok umělý 2 4662
zast. pl. zbořeniště 2 231
zast. pl. 59 24093
ostat.pl. dráha 1 10734
ostat.pl. jiná plocha 16 49086
ostat.pl. neplodná půda 5 1946
ostat.pl. ostat.komunikace 43 71246
ostat.pl. silnice 9 17549
ostat.pl. zeleň 1 141
Celkem KN 362 1390217
Par. DKM 219 1263590
Par. KMD 143 126627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. rod.dům 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 59
LV 101
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
DKM-KPÚ 23.08.2014 1:1000 26.08.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840 29.04.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 26.09.2020 00:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička