k.ú.: 795615 - Benátky u Ždírce nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 939647
zahrada 112 75871
ovoc. sad 1 1763
travní p. 47 341894
lesní poz 25 139146
vodní pl. nádrž umělá 4 3779
vodní pl. tok přirozený 1 302
vodní pl. tok umělý 4 5803
vodní pl. zamokřená pl. 1 339
zast. pl. 140 41623
ostat.pl. jiná plocha 30 11382
ostat.pl. manipulační pl. 2 9552
ostat.pl. neplodná půda 1 267
ostat.pl. ostat.komunikace 41 45734
ostat.pl. silnice 4 20644
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 528
ostat.pl. zeleň 1 3816
Celkem KN 442 1642090
Par. DKM 442 1642090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 74
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 136
LV 115
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2000
DKM-KPÚ 24.09.1999 1:1000 24.09.1999 *) extravilán
ZMVM 1:1000 01.05.1990 16.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 01.06.2020 17:38

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.