k.ú.: 795496 - Žďárec u Seče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 219 873689
zahrada 93 55440
ovoc. sad 2 5887
travní p. 222 471423
lesní poz 92 426558
vodní pl. nádrž umělá 3 4539
vodní pl. tok přirozený 3 6290
vodní pl. tok umělý 15 5321
zast. pl. společný dvůr 3 843
zast. pl. zbořeniště 1 139
zast. pl. 107 38838
ostat.pl. jiná plocha 53 39604
ostat.pl. manipulační pl. 2 651
ostat.pl. neplodná půda 20 24391
ostat.pl. ostat.komunikace 62 51655
ostat.pl. silnice 39 27927
Celkem KN 936 2033195
Par. KMD 936 2033195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 59
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 103
LV 155
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.08.2019 02:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.