k.ú.: 795453 - Zámek Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595209 - Žďár nad Sázavou NUTS5 CZ0635595209
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 2390022
zahrada 425 148661
travní p. 303 787752
lesní poz 86 4694987
vodní pl. nádrž přírodní 2 5797
vodní pl. nádrž umělá 5 5168
vodní pl. rybník 20 988373
vodní pl. tok přirozený 41 24818
vodní pl. tok umělý 49 10302
zast. pl. společný dvůr 6 1720
zast. pl. zbořeniště 2 2942
zast. pl. 699 205608
ostat.pl. jiná plocha 281 201043
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 970
ostat.pl. manipulační pl. 29 29225
ostat.pl. neplodná půda 59 91460
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3254
ostat.pl. ostat.komunikace 332 251317
ostat.pl. pohřeb. 8 37483
ostat.pl. silnice 20 36016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 92181
ostat.pl. zeleň 33 36204
Celkem KN 2790 10045303
Par. DKM 2790 10045303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 128
č.p. byt.dům 45
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 275
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 99
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 692
byt.z. byt 343
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 44
Celkem JED 418
LV 1103
spoluvlastník 1964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
THM-V 1:1000 01.02.1982 01.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 16:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.