k.ú.: 794678 - Vojslavice u Žárovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550574 - Šumavské Hoštice NUTS5 CZ0315550574
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 103607
zahrada 22 15599
travní p. 66 621888
lesní poz 57 452111
vodní pl. tok přirozený 1 376
zast. pl. zbořeniště 2 196
zast. pl. 16 9813
ostat.pl. jiná plocha 11 2149
ostat.pl. neplodná půda 52 54892
ostat.pl. ostat.komunikace 20 25523
Celkem KN 256 1286154
Par. DKM 256 1286154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 16
LV 35
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 22.09.2020 17:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička