k.ú.: 794554 - Žumberk u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545376 - Žár NUTS5 CZ0311545376
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1498229
zahrada 42 27089
travní p. 127 1047405
lesní poz les s budovou 16 597
lesní poz 241 1018061
vodní pl. nádrž přírodní 9 32695
vodní pl. nádrž umělá 4 13940
vodní pl. rybník 8 170777
vodní pl. tok přirozený 19 12524
vodní pl. tok umělý 1 393
vodní pl. zamokřená pl. 16 29714
zast. pl. společný dvůr 2 574
zast. pl. zbořeniště 7 1235
zast. pl. 82 24228
ostat.pl. jiná plocha 75 63809
ostat.pl. manipulační pl. 44 35581
ostat.pl. neplodná půda 31 24915
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45410
ostat.pl. pohřeb. 1 2191
ostat.pl. silnice 2 15584
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 18580
ostat.pl. zeleň 4 234
Celkem KN 849 4083765
PK 179 741188
GP 155 1371825
Celkem ZE 334 2113013
Par. KMD 581 1293171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 8
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 91
LV 120
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
S-SK GS 1:2880 1870


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 13.08.2022 02:54

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.