k.ú.: 794546 - Žár u Nových Hradů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545376 - Žár NUTS5 CZ0311545376
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 2054039
zahrada 127 75410
ovoc. sad 3 14989
travní p. 172 1316248
lesní poz les s budovou 10 549
lesní poz 284 1909536
vodní pl. nádrž umělá 6 9664
vodní pl. rybník 12 1390629
vodní pl. tok umělý 20 27238
vodní pl. zamokřená pl. 22 31693
zast. pl. společný dvůr 2 1680
zast. pl. zbořeniště 9 3526
zast. pl. 208 66665
ostat.pl. jiná plocha 215 243603
ostat.pl. manipulační pl. 29 101560
ostat.pl. neplodná půda 10 15507
ostat.pl. ostat.komunikace 61 103982
ostat.pl. silnice 17 101616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11354
ostat.pl. zeleň 20 1077
Celkem KN 1316 7480565
Par. DKM 578 5419308
Par. KMD 738 2061257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 209
byt.z. byt 56
byt.z. garáž 9
Celkem JED 65
LV 270
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2017
DKM-KPÚ 04.03.2011 1:1000 04.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1870 18.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.