k.ú.: 794104 - Zvoleněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533122 - Zvoleněves NUTS5 CZ0203533122
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3389684
zahrada 296 112410
ovoc. sad 17 65095
travní p. 33 19581
lesní poz 6 68269
vodní pl. nádrž umělá 4 22832
vodní pl. rybník 1 30266
vodní pl. tok přirozený 12 11153
zast. pl. společný dvůr 7 825
zast. pl. zbořeniště 14 3871
zast. pl. 378 155226
ostat.pl. dráha 7 51197
ostat.pl. jiná plocha 63 55131
ostat.pl. manipulační pl. 48 106039
ostat.pl. neplodná půda 35 49986
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1155
ostat.pl. ostat.komunikace 116 116112
ostat.pl. pohřeb. 1 6668
ostat.pl. silnice 18 107442
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 47533
ostat.pl. zeleň 47 173783
Celkem KN 1310 4594258
PK 17 40972
Celkem ZE 17 40972
Par. DKM 250 3593773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 248
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 369
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 34
LV 457
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2013
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.08.2019 08:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.