k.ú.: 794104 - Zvoleněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533122 - Zvoleněves NUTS5 CZ0203533122
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 3388844
zahrada 303 114438
ovoc. sad 18 63734
travní p. 33 19560
lesní poz 6 68269
vodní pl. nádrž umělá 4 22832
vodní pl. rybník 1 30266
vodní pl. tok přirozený 12 11153
zast. pl. společný dvůr 7 825
zast. pl. zbořeniště 13 3256
zast. pl. 394 156961
ostat.pl. dráha 7 51197
ostat.pl. jiná plocha 66 54845
ostat.pl. manipulační pl. 48 104983
ostat.pl. neplodná půda 35 49986
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1155
ostat.pl. ostat.komunikace 129 118473
ostat.pl. pohřeb. 1 6668
ostat.pl. silnice 20 105497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 47533
ostat.pl. zeleň 47 173783
Celkem KN 1352 4594258
PK 17 40972
Celkem ZE 17 40972
Par. DKM 252 3594901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 3
Celkem BUD 385
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 4
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 44
LV 482
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2013
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.08.2022 06:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.