k.ú.: 794066 - Branišov nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597155 - Zvole NUTS5 CZ0635597155
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 1520573
zahrada 85 50216
ovoc. sad 2 2636
travní p. 177 486009
lesní poz 53 2346632
vodní pl. nádrž umělá 5 7226
vodní pl. rybník 2 7292
vodní pl. tok přirozený 7 9343
zast. pl. společný dvůr 1 93
zast. pl. zbořeniště 6 1178
zast. pl. 94 35739
ostat.pl. jiná plocha 24 6828
ostat.pl. manipulační pl. 13 21264
ostat.pl. neplodná půda 32 14684
ostat.pl. ostat.komunikace 70 63957
ostat.pl. silnice 30 8816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3203
ostat.pl. zeleň 2 4633
Celkem KN 826 4590322
Par. KMD 826 4590322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 17
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 114
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.08.2019 16:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.