k.ú.: 794040 - Oleško u Zvole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 599735 - Březová-Oleško NUTS5 CZ020A599735
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 543152
zahrada 804 673898
travní p. 56 116118
lesní poz les s budovou 74 3271
lesní poz 88 1472273
vodní pl. nádrž umělá 4 2074
vodní pl. tok přirozený 19 16993
zast. pl. zbořeniště 1 131
zast. pl. 849 67683
ostat.pl. dráha 4 25743
ostat.pl. jiná plocha 55 15677
ostat.pl. mez, stráň 2 3530
ostat.pl. neplodná půda 15 10259
ostat.pl. ostat.komunikace 118 99161
ostat.pl. silnice 1 9280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15685
ostat.pl. zeleň 27 25844
Celkem KN 2167 3100772
Par. KMD 2167 3100772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 391
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 165
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 910
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 3
Celkem JED 6
LV 892
spoluvlastník 1102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 24.03.2019 10:45

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".