k.ú.: 794040 - Oleško u Zvole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 599735 - Březová-Oleško NUTS5 CZ020A599735
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 543152
zahrada 804 673466
travní p. 56 116008
lesní poz les s budovou 75 3294
lesní poz 87 1470491
vodní pl. nádrž umělá 4 2074
vodní pl. tok přirozený 19 16993
zast. pl. zbořeniště 1 131
zast. pl. 859 68292
ostat.pl. dráha 4 25743
ostat.pl. jiná plocha 56 17437
ostat.pl. mez, stráň 2 3530
ostat.pl. neplodná půda 15 10259
ostat.pl. ostat.komunikace 118 99160
ostat.pl. silnice 1 9280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15685
ostat.pl. zeleň 27 25778
Celkem KN 2178 3100773
Par. KMD 2178 3100773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 198
č.p. rod.rekr 392
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 169
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 922
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 3
Celkem JED 6
LV 893
spoluvlastník 1104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2012
S-SK GS 1:2880 1841 13.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:17

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.