k.ú.: 793990 - Zvírotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540218 - Dublovice NUTS5 CZ020B540218
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 394 1247085
zahrada 109 63346
ovoc. sad 1 8912
travní p. 130 164174
lesní poz 261 784228
vodní pl. rybník 1 27874
vodní pl. tok přirozený 2 636102
zast. pl. společný dvůr 3 249
zast. pl. zbořeniště 1 33
zast. pl. 173 63198
ostat.pl. jiná plocha 22 11656
ostat.pl. manipulační pl. 31 37095
ostat.pl. neplodná půda 140 140358
ostat.pl. ostat.komunikace 53 34928
ostat.pl. silnice 7 39434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 15956
Celkem KN 1348 3274628
Par. KMD 1348 3274628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 11
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 13
LV 218
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.09.2020 05:22

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.