k.ú.: 793973 - Zvíkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 541061 - Zvíkovec NUTS5 CZ0326541061
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1860531
zahrada 137 125856
ovoc. sad 15 14098
travní p. 135 771545
lesní poz 20 370822
vodní pl. nádrž přírodní 6 2940
vodní pl. nádrž umělá 3 3055
vodní pl. tok přirozený 8 142275
vodní pl. tok umělý 2 5363
zast. pl. společný dvůr 1 2367
zast. pl. zbořeniště 2 352
zast. pl. 201 59073
ostat.pl. jiná plocha 61 42921
ostat.pl. manipulační pl. 26 13640
ostat.pl. neplodná půda 122 318772
ostat.pl. ostat.komunikace 84 116696
ostat.pl. pohřeb. 1 1937
ostat.pl. silnice 21 69592
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12291
ostat.pl. zeleň 2 17177
Celkem KN 1004 3951303
Par. DKM 1004 3951303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 196
LV 265
spoluvlastník 407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.08.2010
DKM-KPÚ 16.12.2009 1:1000 16.12.2009 *)
THM-G 1:2000 20.04.1981 23.08.2010
S-SK GS 1:2880 1839 20.04.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.09.2020 05:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička